1. Giới thiệu Asustor Snapshot Center

ADM 3.3 xuất hiện với khả năng thực hiện chụp nhanh âm lượng với Snapshot Center và Btrfs. Snapshot Center giúp quản lý, lập lịch, tạo và khôi phục ảnh chụp nhanh dễ dàng hơn. Lịch biểu có thể được đặt để tạo ảnh chụp nhanh hoặc được tạo thủ công bất kỳ lúc nào. Ảnh chụp nhanh cũng giúp bạn dễ dàng khôi phục các phiên bản trước của tệp và có thể được tích hợp với iSCSI LUNs hiện có trong Snapshot Center với tất cả ảnh chụp nhanh khối lượng để dễ dàng duyệt và khôi phục.

Các mẫu áp dụng: AS31, 32, 40, 50, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 70 và Lockerstor. napshot Center sẽ không hiển thị thông tin ảnh chụp nhanh âm lượng trong các kiểu máy khác.

 

 

2. Tạo dung lượng Btrfs

Volume phải được định dạng bằng Btrfs để hỗ trợ ảnh chụp nhanh, vì vậy hãy tạo Volume Btrfs trước khi sử dụng.

storage manager - volum 1

storage manager - volum 2

 

 

2.1 Khởi tạo NAS

Chọn “1-Click Setup” hoặc “Custom Setup” để bắt đầu khởi tạo nếu bạn bắt đầu khởi tạo NAS mới với ADM 3.3 trở lên. Chọn Btrfs trong trình hướng dẫn cài đặt. Sau khi khởi tạo, Volume 1 sẽ được định dạng là Btrfs.

 

volume settings

2.2 Tạo lại âm lượng

Không thể chuyển trực tiếp Volume Ext4 sang Btrfs. Nếu bạn muốn nâng cấp Volume 1 lên Btrfs, bạn cần sao lưu các tệp và cài đặt hệ thống trong Volume 1 rồi nhập các tệp và cài đặt hệ thống trở lại sau khi tạo lại Volume 1.

Lưu ý: Sau khi Volume 1 được tạo lại, ng dụng NAS cần được cài đặt lại.

BƯỚC 1

system settings

BƯỚC 2

BƯỚC 3

BƯỚC 4

3. Giới thiệu Snapshot Center

Ghi chú:

 3.1 Tổng quan

Tổng quan về snapshots Btrfs Volume và iSCSI LUN.

3.2 Dung lượng

Hiển thị thông tin snapshots dung lượng Btrfs.

  1. Một lần: Người dùng có thể tạo snapshots vào ngày và giờ cụ thể.
  2. Hàng ngày: Người dùng có thể đặt tối thiểu 5 phút hoặc tối đa 12 giờ để tạo snapshots.
  3. Hàng tuần: Có thể đặt một hoặc nhiều ngày trong tuần để tạo snapshots với các tùy chọn bao gồm hàng ngày.

Snapshots có thể bị khóa và có thể đặt quy tắc lưu giữ. Snapshots Center giới hạn các Snapshots đã lưu là 256. Khi đạt đến giới hạn, lịch trình có thể bị chấm dứt hoặc Snapshots Center sẽ tự động xóa snapshots đã mở khóa cũ nhất. Khi một snapshots bị khóa, nó sẽ không tự động bị xóa.

chỉnh sửa thông tin trên snapshot

 

Xem trước tệp từ snapshost trong File Explorer, người dùng có thể sao chép hoặc tải xuống tệp chứa trong snapshost để khôi phục khi bị hỏng hoặc các hình thức mất dữ liệu khác.

 

3.3 iSCSI LUN

Hiển thị thông tin snapshost  iSCSI LUN.

  1. Một lần: Người dùng có thể tạo snapshost vào ngày và giờ cụ thể.
  2. Hàng ngày: Người dùng có thể đặt tối thiểu 5 phút hoặc tối đa 12 giờ để tạo snapshost.
  3. Hàng tuần: Có thể đặt một hoặc nhiều ngày trong tuần để tạo snapshost với các tùy chọn bao gồm hàng ngày.

restore

4. Kết luận

Trên đây là bài giới thiệu Asustor Snapshot Center trên NAS Asustor . Nếu có gì thắc mắc liên hệ đội ngũ kỹ thuật của Thế Giới NAS nhé.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0896 699 377

Web: http://thegioinas.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeLbGb7u9CTGv1t4dE6IbhA/featured