Main Menux

Giới thiệu Portainer trên NAS Asustor

Giới thiệu Portainer trên NAS Asustor

Giới thiệu Portainer trên NAS Asustor

Nhằm giúp người dùng biết cách sử dụng Portainer để kéo hình ảnh trong Docker. Và cả sử dụng Portainer để triển khai các vùng chứa trong Docker. Xem chi tiết bài giới thiệu Portainer trên NAS Asustor.

I. Cài đặt Portainer

BƯỚC 1

 • Sử dụng trình duyệt web, đăng nhập vào ADM bằng tài khoản có quyền quản trị viên.
 • Chọn ASUSTOR Apps trong  App Central.
 • Nhấp vào Portainer và nhấn Install .

Cài đặt Portainer

Các kiểu máy áp dụng: AS31, 32, 40, 50, 51, 61, 62, 63, 64, 65 và 70.

BƯỚC 2

 • App Central sẽ cài đặt docker-ce trước nếu chưa cài đặt, sau đó cài đặt Portainer.
 • Xác định vị trí Portainer trên màn hình và nhấp vào nó để mở Portainer.
 • Vui lòng sử dụng thông tin tài khoản trong phần mô tả ứng dụng Portainer của App Central để tạo tài khoản quản trị viên mới trong Portainer.
 • ASUSTOR cũng khuyên bạn nên thay đổi mật khẩu của Portainer. Nhấp vào  User trong Settings để thay đổi nó.

App Central sẽ cài đặt docker-ce

II. Quản lý môi trường Docker cục bộ

Thiết lập môi trường Docker cục bộ và khởi tạo Portainer.

 • Chọn Local và sau đó nhấp vào Connect.

Quản lý môi trường Docker cục bộ

 • Chọn Local trong cài đặt Endpoints của Portainer.
 • Trong chi tiết Endpoints, nhập IP NAS dưới dạng Public IP

Chọn Local trong cài đặt Endpoints của Portainer

III. Kéo hình ảnh của Docker

1. Tìm kiếm đường dẫn hình ảnh trong dockerhub

Portainer sẽ kéo hình ảnh Docker từ dockerhub. Các hình ảnh có cùng chức năng hoặc tên có thể có các phiên bản khác nhau do các nhà phát triển khác nhau tải lên. Để có được hình ảnh Docker chính xác, trước tiên hãy tìm kiếm tên hình ảnh trong dockerhub.

 • Ví dụ: tìm kiếm phpmyadmin trong dockerhub sẽ đưa ra một số kết quả và phiên bản phổ biến nhất sẽ được liệt kê đầu tiên. Nhấp vào mục mong muốn để mở trang chi tiết.

Tìm kiếm đường dẫn hình ảnh trong dockerhub

Tìm đường dẫn hình ảnh trên trường Lệnh kéo Docker.

2. Pull Images

 • Nhấp vào Images.
 • Đặt tên hình ảnh trong dockerhub từ trang kéo hình ảnh, nhấp vào kéo Images.
 • Portainer sẽ tải xuống hình ảnh với thẻ mới nhất. Để tải xuống các thẻ hình ảnh khác, vui lòng làm theo hướng dẫn trong dockerhub.

Pull Images

Thời gian cần thiết để kéo một hình ảnh sẽ khác nhau.

Tải xuống hoàn tất sẽ được gắn thẻ là chưa sử dụng nếu hình ảnh chưa được triển khai.

IV. Triển khai Container

Các vùng chứa có thể được triển khai sau khi một hình ảnh đã được tải xuống. Khi vùng chứa được triển khai thành công, nó có thể được sử dụng bình thường.

 • Nhấp vào Container
 • Nhấp vào Add container.

Triển khai Container

 • Đặt tên và hình ảnh của Container.
 • Xuất bản tất cả các cổng tiếp xúc được khuyến khích để được kích hoạt.
 • Nhấp vào Deploy the Container.

Nhấp vào Deploy the Container.

Các vùng chứa đã triển khai sẽ tự động được khởi động. Tất cả các vùng chứa đã triển khai sẽ được liệt kê trong danh sách Container và có thể chạy được.

Sau đó, giao diện người dùng web có thể được khởi chạy từ các vùng chứa được triển khai trong tab trình duyệt mới.
Sử dụng WordPress làm ví dụ, nhấp vào Published Ports trong danh sách và Portainer sẽ khởi chạy giao diện người dùng web WordPress trong tab trình duyệt mới.

Lưu ý: Vui lòng tham khảo quản lý môi trường Docker cục bộ để thiết lập IP Public nếu IP được đặt thành 0.

thiết lập IP Public

V. Thêm điểm cuối

Portainer có thể kiểm soát việc triển khai Docker trong các thiết bị NAS khác có cài đặt docker-ce.

 • Nhấp vào Endpoints.
 • Nhấp vào Add endpoint.

Đặt tên và URL của endpoint , nhấp vào Add endpoint.

 • Nhấp vào trang chủ để duyệt các endpoint khác nhau.
 • Nhấp vào endpoint để vận hành triển khai Docker cụ thể của điểm cuối đó.

VI. Truy cập từ xa các vùng chứa đã triển khai

 • Chọn Endpoints.
 • Trong chi tiết Endpoint , nhập IP WAN NAS hoặc miền được xác định là IP Public. (tức là: as6302.myasustor.com)

 • Nhấp vào Images và sau đó chọn một hình ảnh để kiểm tra thêm chi tiết.
 • Cột EXPOSE trong Endpoint sẽ hiển thị cổng mặc định. (Ví dụ: 80 / tcp cho Nextcloud)

Ánh xạ một số cổng cố định để tránh các sửa đổi tự động sau khi khởi động lại NAS hoặc vùng chứa. Nếu một vùng chứa đã được triển khai, hãy loại bỏ nó và triển khai lại với số cổng cố định.

 • Sử dụng Nextcloud làm ví dụ, đặt cổng 32680 trong máy chủ và 80 trong bộ chứa trong cấu hình Ports.

 • Chọn Manual Connect trong Settings.
 • Chọn EZ-Router và nhấp vào Define.
 • Chọn TCP. Key là 32680.
 • Truy cập từ xa Nextcloud bằng cách nhập URL cho NAS của bạn, sau đó là dấu hai chấm và số cổng. IE http://as6302.myasustor.com:32680

VII. Nâng cấp image và cập nhật container

Khi hình ảnh Docker được cập nhật lên phiên bản mới trên Docker Hub, phiên bản mới nhất cũng sẽ được cập nhật. Với Vùng chứa được triển khai bởi phiên bản mới nhất của hình ảnh, vui lòng tham khảo các bước sau để nâng cấp lên phiên bản mới nhất của image trong Portainer.

 • Sử dụng Nextcloud làm ví dụ, chọn Nextcloud bên dưới Containers và dừng nó lại.

Nhấp vào Id của nextcloud: mới nhất dưới images.

Nhấp vào kéo từ sổ đăng ký để lấy phiên bản mới nhất hiện tại từ Docker Hub.

 • Sau khi tệp hình ảnh được tải xuống, có hai phiên bản của image nextcloud trong danh sách image, nơi thẻ được sửa đổi thành , là hình ảnh của phiên bản trước. Phiên bản mới nhất được nâng cấp được đánh dấu là “Unused”.

Lưu ý: Nếu không có hai phiên bản image nào được liệt kê, cho biết rằng tệp hình ảnh này không có phiên bản cập nhật, vui lòng bỏ qua các bước sau để khởi động lại trực tiếp Container.

Chọn Nextcloud bên dưới Containers, bạn sẽ thấy image mà Nextcloud gốc sử dụng không còn được đánh dấu là nextloud: mới nh

ất, nhấn Nextcloud để cập nhật.

Nhấp vào Duplicate/Edit.

Nhấp vào triển khai container mà không sửa đổi cài đặt vùng chứa ban đầu và nhấp vào Replace trong hộp thoại để xác nhận rằng bạn muốn thay thế vùng chứa Nextcloud ban đầu.

 • Image được Nextcloud sử dụng được cập nhật dưới dạng nextloud: mới nhất sau khi triển khai vùng chứa.

Cuối cùng, xóa khỏi Hình ảnh.

VII. Kết luận

Trên đây là bài Giới thiệu về Portainer trên NAS Asustor.  Nếu có gì thắc mắc liên hệ đội ngũ kỹ thuật của Thế Giới NAS nhé.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0896 699 377

Web: http://thegioinas.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeLbGb7u9CTGv1t4dE6IbhA/featured

Please follow and like us:
Follow by Email
YouTube
LINKEDIN
Share