Giới thiệu về AiVideos trên NAS Asustor

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Thông qua bài viết này, người dùng có thể xem video và phát trực tiếp video kỹ thuật số trên thiết bị di động của mình với ứng dụng AiVideos. Cùng xem chi tiết giới thiệu về AiVideos trên NAS Asustor nhé.

I. Chuẩn bị NAS của bạn

Vui lòng đảm bảo những điều sau trước khi sử dụng AiVideos:

 • LooksGood đã được cài đặt trên NAS.
 • Nếu bạn muốn sử dụng tính năng phát trực tuyến trên TV, hãy đảm bảo rằng một TV được cài đặt trên NAS và có khả năng thu sóng tốt.
 • MX Player đã được cài đặt trên thiết bị di động của bạn.

II. Cài đặt và kết nối AiVideos

1. Cài đặt AiVideos từ Google Play

BƯỚC 1

 • Mở Google Play
 • Tìm kiếm và cài đặt ứng dụng AiVideos.

Cài đặt AiVideos từ Google Play

2. Kết nối với NAS của bạn bằng AiVideos

BƯỚC 1

 • Mở AiVideos và chọn nút [+].

Kết nối với NAS của bạn bằng AiVideos

BƯỚC 2

 • AiVideos AiVideos có thể kết nối với NAS của bạn thông qua 3 phương pháp:

– Kết nối qua Cloud ID

– Kết nối qua Host / IP

– Tự động khám phá

Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chọn phương pháp đơn giản nhất (Auto Discovery) để kết nối với NAS.

 • Sau khi chọn [Auto Discoverry], AiVideos sẽ quét mạng Cục bộ của bạn để tìm các thiết bị NAS Asustor.

AiVideos sẽ quét mạng Cục bộ của bạn để tìm các thiết bị NAS Asustor

BƯỚC 3

 • Chọn NAS được tìm thấy và sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu cho nó.
 • Chọn nút 20180105182541 60492 để kết nối với NAS.

20180105182503 67167

III. Quản lý video thông minh

Có ba danh mục thư viện video tích hợp chính: Phim, Chương trình TV và Video gia đình. Quản lý video thông minh cũng cung cấp chế độ chỉ mục áp phích lớn, vì vậy bạn có thể dễ dàng quản lý và tìm video một cách nhanh chóng.

Quản lý video thông minh

1. Phim

20180105182956 50970

2. Chương trình truyền hình

Chương trình truyền hình

3. Danh sách phát video

20180105183058 64019

4. Chia sẻ liên kết

Chia sẻ liên kết

IV. Media Explorer

1. Giới thiệu các chức năng cơ bản

1.1 Chức năng tìm kiếm

Chọn biểu tượng ở góc trên bên phải sẽ hiển thị trường tìm kiếm. Nhập từ khóa bạn muốn tìm kiếm và kết quả sẽ tự động được hiển thị bên dưới.

Chức năng tìm kiếm

1.2 Sắp xếp

Chọn biểu tượng ở góc trên bên phải sẽ hiển thị menu thả xuống, cung cấp cho bạn các tùy chọn mà bạn có thể sử dụng để sắp xếp cách liệt kê các tệp trong giao diện. Biểu tượng sẽ thay đổi theo tùy chọn bạn chọn.

20160711181504 56834

2. Hoạt động của thư mục video

2.1 Thêm vào trình chuyển đổi phương tiện

Chọn biểu tượng “More” cho một thư mục hoặc tệp mà bạn muốn thêm vào Media Converter. Chọn [Add to Media Converter] từ menu thả xuống. Sau đó, NAS của bạn sẽ bắt đầu chuyển đổi phương tiện hoặc thêm tệp / thư mục vào hàng đợi chuyển đổi phương tiện. Nếu bạn muốn kiểm tra trạng thái tệp, trạng thái hàng đợi hoặc nhật ký sự kiện, vui lòng chọn [Media Converter] từ menu chính.

2.2 Đặt làm thư mục thông minh

Chọn biểu tượng “More” cho thư mục mà bạn muốn đặt làm thư mục thông minh. Chọn [Set as Smart Folder] từ menu thả xuống xuất hiện. Khi một thư mục đã được đặt làm thư mục thông minh, mọi tệp video mới được thêm vào thư mục sẽ tự động được chuyển đổi.

20160711181759 22294

3. Hoạt động video

Để thực hiện các thao tác trên tệp video, hãy chọn biểu tượng “More” ở bên phải tệp. Sau đó, một menu thả xuống sẽ xuất hiện. Thao tác [Add to Media Converter] được đề cập trong phần 4.2.1.

3.1 Chọn độ phân giải phát lại video

Chọn [Resolution] sẽ xuất hiện một cửa sổ, cho phép bạn chọn độ phân giải phát lại. Sau khi chọn độ phân giải, quá trình phát lại sẽ bắt đầu.

3.2 Thông tin phương tiện

Chọn [Media Information] sẽ hiển thị trang thông tin phương tiện của video. Trang này bao gồm các thông tin sau:

 • General: Hiển thị thư mục video, kích thước, độ dài và định dạng phụ đề.
 • Video: Hiển thị thông tin như độ phân giải video và định dạng mã hóa.
 • Audio: Hiển thị định dạng mã hóa, tốc độ lấy mẫu, kênh âm thanh, tốc độ bit và ngôn ngữ.

3.3 Tải xuống video

Chọn [Download] sẽ tải video từ NAS của bạn xuống thiết bị di động của bạn. Nếu bạn muốn xem các bản tải xuống đang tiến hành hoặc các bản tải xuống đã hoàn tất, vui lòng chọn [Download Diretory] từ phía bên trái của menu chính.

20160711182117 36729

V. Bản ghi TV

1. Giới thiệu các chức năng cơ bản

1. Các chức năng giao diện

 • Làm mới ( Refresh )
 • Tìm kiếm ( Search )
 • Sắp xếp theo ( Sort by )
 • Trực tiếp ( Live Stream )

2. Tổ chức video cơ bản (vuốt sang trái hoặc phải để thay đổi)

 • Tên chương trình ( Program name )
 • Được thêm gần đây ( Recently added )
 • Đã xem gần đây ( Recently viewed )
 • Mục yêu thích của tôi ( My favorites )

3. Hình thu nhỏ và tên video

20160711182423 40658

2. Truyền các chương trình TV kỹ thuật số

BƯỚC 1

 • Chọn biểu tượng […].
 • Chọn [Live Stream] từ menu thả xuống.

20160711182504 60244

BƯỚC 2

 • Danh sách kênh bây giờ sẽ xuất hiện. Chọn kênh bạn chọn và kênh đó sẽ bắt đầu phát trực tuyến.
 • Ngoài ra, chọn biểu tượng [>] sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chương trình cho kênh.

20160711182527 98679

3. Duyệt thông tin video và phát lại

3.1 Duyệt thông tin video

Thông tin chi tiết về video cho phép bạn tìm hiểu thêm về video bạn muốn phát. Bạn có thể duyệt qua các thông tin sau:

 • Tên chương trình
 • Thời gian bắt đầu ghi
 • Tên kênh truyền hình
 • Thời lượng ghi
 • Mô tả chương trình

20160711182644 85964

3.2 Thêm các tệp đã ghi vào mục yêu thích

Chọn nút 20160512122950 43054 để thêm tệp đã ghi vào “Favorites” để tiện xem sau này.

3.3 Phát video

Chọn biểu tượng 20160512123046 74093 để phát tệp video.

20160711182908 62023

3.4 Duyệt thông tin phương tiện

Chọn biểu tượng 20160512134757 66616 sẽ cho phép bạn duyệt thông tin phương tiện. Thông tin phương tiện bao gồm những điều sau:

 • Vị trí tệp video
 • Kích thước tập tin
 • Thời lượng video
 • Phụ đề
 • Độ phân giải
 • Bộ giải mã video
 • Độ phân giải có thể chơi được
 • Audio codec
 • Tỷ lệ mẫu
 • Các kênh âm thanh được hỗ trợ
 • BitRate
 • Ngôn ngữ âm thanh

20160711183049 53799

20160711183105 16074

4. Khác

Các chức năng [Refresh], [Seach] và [Sort by] được truy cập từ menu thả xuống của biểu tượng “More” được mô tả bên dưới.

4.1 Làm mới

Nếu LooksGood có một chương trình TV vừa quay xong, bạn có thể chọn [Refresh] và chương trình mới ghi sau đó sẽ được hiển thị trong giao diện (hình thu nhỏ và tên chương trình).

4.2 Tìm kiếm

Chọn [Seach] sẽ xuất hiện cửa sổ tìm kiếm. Nhập bất kỳ từ khóa nào bạn muốn tìm kiếm và sau đó chọn [Seach] để tìm kiếm chúng.

20160711183256 58587

4.3 Sắp xếp theo

Chọn [Sort by] sẽ cho phép bạn sắp xếp các video trong giao diện theo thứ tự bảng chữ cái từ a-z hoặc từ z-a.

VI. Kiểm soát chuyển đổi video từ xa

1. Kiểm tra trạng thái chuyển đổi phương tiện

Chọn [Media Converter] từ menu chính. Bây giờ bạn sẽ có thể xem trang trạng thái của Media Converter. Trang này sẽ hiển thị thanh tiến trình chuyển đổi cùng với thông tin liên quan. Bạn có thể chọn “Continue”, “Pause” hoặc “Delete” để tiếp tục, tạm dừng hoặc xóa bất kỳ chuyển đổi nào đang diễn ra.

20160711183627 28244

2. Quản lý hàng đợi chuyển đổi

Vuốt đến trang [Queue], sẽ hiển thị tất cả các tệp video được xếp hàng đợi để chuyển đổi. Bạn có thể chọn và giữ biểu tượng “Shuffle” để sửa đổi thứ tự của các tệp trong hàng đợi hoặc chọn biểu tượng “Edit” để xóa bất kỳ tệp nào khỏi hàng đợi.

20160711183837 43532

3. Nhật ký sự kiện

Vuốt đến trang [Log] sẽ hiển thị tất cả các tác vụ chuyển đổi đã hoàn thành thành công và không thành công. Chọn bất kỳ mục nhật ký nào sẽ hiển thị tên của tệp, độ phân giải chuyển đổi, thời gian hoàn thành, thời gian đã trôi qua và liệu nó có thành công hay không.

20160711183943 81982

VII. Cài đặt

Chọn [Settings] từ menu chính.

1. Khóa mật mã và đăng nhập tự động

Chọn trang [General].

 • Chọn [Turn Passcode On] để kích hoạt khóa mật mã. Nếu bạn muốn thay đổi mật mã của mình, hãy chọn [Change Passcode].
 • Bạn có thể bật và tắt đăng nhập tự động bằng cách sử dụng nút chuyển đổi được cung cấp.

20180105191528 89365

2. Chỉnh sửa thư viện

Chọn trang [Library]. Bạn có thể tạo các thư mục được lập chỉ mục cho video của mình trong thư viện video.

1. Chọn loại thư viện của bạn.

20180108190854 46368

2. Thêm thư mục vào thư viện của bạn.

20180108191044 25708

3. Công cụ chuyển đổi phương tiện

Chọn trang [Media Converter]. Các cài đặt được mô tả bên dưới sẽ có sẵn để được định cấu hình. Sau khi hoàn tất các cấu hình, hãy chọn [Apply] để làm cho chúng hoạt động hiệu quả.

1. Cho phép chuyển đổi lập lịch tác vụ.

2. Vị trí tệp (vị trí lưu tệp đã chuyển đổi sang): Bạn có thể chọn lưu tệp đã chuyển đổi ở cùng vị trí với tệp gốc hoặc ở một vị trí khác mà bạn chọn.

20180108183109 56495

VIII. Ghi chú

 1. Để có chất lượng phát lại video tối ưu, ASUSTOR khuyên bạn nên đặt MX Player làm trình phát media mặc định để sử dụng với AiVideos.
 2. Nếu bạn gặp sự cố hoặc sự cố với âm thanh khi phát video, vui lòng xem: https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=247.
 3. Các kiểu máy hiện đang hỗ trợ chuyển mã phần cứng: Sê-ri AS3 / 31/32/50/51/61/62/63/64/70 (cần bật Chế độ đa phương tiện)
 4. Một khóa TV không tương thích hoặc tín hiệu yếu sẽ ảnh hưởng đến chức năng ghi và phát trực tuyến của TV. Để biết danh sách các dongle TV tương thích, vui lòng xem:

https://www.asustor.com/service/tv_stick?id=tv_stick&brand_id=&type_id=27.

 1. Các ví dụ trong khóa học này được thực hiện từ bên trong môi trường mạng LAN. Người dùng muốn sử dụng AiVideos với NAS của họ từ Internet qua Internet cần lưu ý những điều sau:
 • NAS có IP WAN tĩnh hay không
 • Chuyển tiếp cổng đã được định cấu hình chính xác với các cổng chính xác (9900 ~ 9908) đang mở
 • Để giúp bạn hiểu cách truy cập từ xa vào NAS của mình từ Internet, vui lòng xem:

https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=221.

Cổng kết nối WAN EZ-Router cho Hình ảnh đẹp và AiVideos

Type Port Protocol
LooksGood 9900~9908, 80 (Web Server Default) TCP/UDP
AiVideos 9900 TCP/UDP

IX. Kết luận

Trên đây là bài Giới thiệu về AiVideos trên NAS Asustor chi tiết. Nếu có gì thắc mắc liên hệ đội ngũ kỹ thuật của Thế Giới NAS nhé.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0896 699 377

Web: https://thegioinas.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeLbGb7u9CTGv1t4dE6IbhA/featured

 

Quý khách hàng muốn mua NAS chính hãng, giá hợp lý hãy liên hệ ngay đến thegioinas để nhận tư vấn và báo giá chi tiết nhé!

Thegioinas Có đội ngũ IT trình độ chuyên môn cao về NAS cũng như các sản phẩm về lưu trữ dữ liệu tập trung Đã có kinh nghiệm hơn 15 năm triển khai nhiều dự án từ doanh nghiệp nhỏ cho đến lớn, hay cả đơn vị chính phủ. Liên hệ ngay với đội ngũ thegioinas để được hỗ trợ tư vấn về các sản phẩm.

Xem thêm các sản phẩm của Synology TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ THẾ GIỚI NAS : 

Hotline: 089.6699.377

Email: [email protected]

Fanpage: Thế Giới NAS

Website: https://thegioinas.com/

Trụ sở: 115 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM