Main Menux

Giới thiệu về Home Media Center trên NAS Asustor

Giới thiệu về Home Media Center trên NAS Asustor

Nhắm giúp người dùng có thể hiểu về UPnP AV Media Server và phương tiện truyền trực tuyến tới các thiết bị tương thích UPnP / DLNA.

I. Giới thiệu về UPnP Media Server V1 / V2

1. Giới thiệu về UPnP Media Server V1 / V2

Ứng dụng UPnP AV Media Server có thể biến NAS của bạn thành máy chủ phát trực tuyến đa phương tiện tại nhà của bạn. Miễn là bạn có các thiết bị hỗ trợ UPnP 1, 2 hoặc DLNA mini (ví dụ: LG, Samsung, SONY BRAVIA TV hoặc PlayStation5®Hoặc PlayStation3 và 4 ® trước đó), bạn có thể trực tiếp duyệt và phát trực tuyến hình ảnh, nhạc và video được lưu trữ trên NAS của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các ứng dụng tương thích UPnP / DLNA trên thiết bị di động của mình (ví dụ: máy tính xách tay, iPhone hoặc iPad) để truyền các tệp đa phương tiện từ NAS của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về UPnp, 1,2 và miniDLNA nhưng để biết sự khác biệt, bạn có thể tham khảo link bên dưới.

https://support.asustor.com/index.php?/Default/Knowledgebase/Article/View/138/0/difference-between-upnp-v1–upnp-v2–minidlna

Lưu ý: UPnP AV Media Server chỉ chịu trách nhiệm phát trực tuyến đến các thiết bị tương thích. Các định dạng phương tiện có thể phát được có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị.

II. Sử dụng UPnP Media Server V1 / V2

Trong ví dụ sau, chúng tôi sẽ trình bày cách sử dụng UPnP 1/2 AV Media Server với PlayStation 3. Quá trình thiết lập mà chúng tôi sắp giới thiệu cho bạn phải tương tự đối với tất cả các thiết bị tương thích UPnP .

1. Sử dụng UPnP AV Media Server với PlayStation 3

BƯỚC 1
Cài đặt ứng dụng UPnP Media Server từ App Central.

Sử dụng UPnP AV Media Server với PlayStation 3

BƯỚC 2

Mở UPnP Media Server và thiết lập một thư mục chia sẻ. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút [Create] bên dưới tiêu đề thư mục chia sẻ. Thư mục chia sẻ sẽ được sử dụng để lưu trữ bất kỳ hình ảnh, phim hoặc nhạc nào mà bạn muốn truyền trực tuyến đến các thiết bị tương thích UPnP của mình. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã thiết lập một thư mục dùng chung có tên “MyMedia” với đường dẫn thư mục được ánh xạ tới thư mục “Media / 2015” trên NAS.

BƯỚC 2 Mở UPnP Media Server và thiết lập một thư mục chia sẻ. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút [Create] bên dưới tiêu đề thư mục chia sẻ. Thư mục chia sẻ sẽ được sử dụng để lưu trữ bất kỳ hình ảnh, phim hoặc nhạc nào mà bạn muốn truyền trực tuyến đến các thiết bị tương thích UPnP của mình. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã thiết lập một thư mục dùng chung có tên “MyMedia” với đường dẫn thư mục được ánh xạ tới thư mục “Media / 2015” trên NAS.

BƯỚC 3
Thêm bất kỳ hình ảnh, phim hoặc nhạc nào mà bạn muốn truyền vào đường dẫn thư mục của thư mục chia sẻ (trong trường hợp của chúng tôi là thư mục “Media / 2015” trên NAS). Trong hình bên dưới, bạn sẽ có thể thấy nội dung mà chúng tôi đã thêm vào thư mục “Media / 2015” của chúng tôi.

BƯỚC 3 Thêm bất kỳ hình ảnh, phim hoặc nhạc nào mà bạn muốn truyền vào đường dẫn thư mục của thư mục chia sẻ (trong trường hợp của chúng tôi là thư mục “Media / 2015” trên NAS). Trong hình bên dưới, bạn sẽ có thể thấy nội dung mà chúng tôi đã thêm vào thư mục “Media / 2015” của chúng tôi.

BƯỚC 4

Bật PlayStation 3. Hãy đảm bảo rằng nó được kết nối với mạng của bạn. Điều hướng đến biểu tượng hình ảnh, phim hoặc nhạc của menu PlayStation 3 và bạn sẽ có thể thấy tên NAS của mình được liệt kê bên dưới. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã điều hướng đến biểu tượng phim và tìm thấy tên NAS của chúng tôi.

Bật PlayStation 3

BƯỚC 5

Bây giờ bạn có thể điều hướng đến thư mục chia sẻ của mình và truy cập nội dung của nó.

BƯỚC 5 Bây giờ bạn có thể điều hướng đến thư mục chia sẻ của mình và truy cập nội dung của nó.

BƯỚC 6

Chọn bất kỳ tệp nào bạn chọn để phát trực tuyến và xem.

BƯỚC 6 Chọn bất kỳ tệp nào bạn chọn để phát trực tuyến và xem.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về các định dạng đa phương tiện có thể chơi được trên PS3, vui lòng truy cập: http://manuals.playstation.net/document/en/ps3/current/video/filetypes.html

2 Sử dụng UPnP Media Server V2 với TV Samsung / LG

BƯỚC 1

Cài đặt Ứng dụng UPnP Media Server V2 từ App Central.

Ứng dụng UPnP Media Server V2 từ App Central

BƯỚC 2

Mở UPnP Media Server V2 và thiết lập thư mục chia sẻ. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút [Create] bên dưới tiêu đề thư mục chia sẻ. Thư mục chia sẻ sẽ được sử dụng để lưu trữ bất kỳ hình ảnh, phim hoặc nhạc nào mà bạn muốn truyền trực tuyến đến các thiết bị tương thích UPnP của mình. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã thiết lập một thư mục chia sẻ có tên “Video” với đường dẫn thư mục được ánh xạ tới thư mục “Video” trên NAS.

UPnP Media Server V2

BƯỚC 3
Thêm bất kỳ hình ảnh, phim hoặc nhạc nào bạn muốn truyền vào đường dẫn thư mục của thư mục chia sẻ (trong trường hợp của chúng tôi là thư mục “Video” trên NAS). Trong hình bên dưới, bạn sẽ có thể thấy nội dung mà chúng tôi đã thêm vào thư mục “Video” của mình.

ội dung mà chúng tôi đã thêm vào thư mục “Video” của mình

BƯỚC 4
TV Samsung
Bật TV. Hãy đảm bảo rằng nó được kết nối với mạng của bạn. Điều hướng đến phần dưới cùng của menu Samsung TV và bạn sẽ có thể thấy tên NAS của mình được liệt kê bên dưới. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã điều hướng đến phần dưới cùng và tìm thấy tên NAS của chúng tôi.

TV LG
Điều hướng đến SmartShare and Devices của menu LG TV và bạn sẽ có thể thấy tên NAS của mình được liệt kê bên dưới . Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã điều hướng đến SmartShare and Devices của menu LG TV và tìm thấy tên NAS của chúng tôi.

BƯỚC 5
Bây giờ bạn có thể điều hướng đến thư mục chia sẻ của mình và truy cập nội dung của nó.

TV Samsung

TV LG

TV LG

BƯỚC 5
Bây giờ bạn có thể điều hướng đến thư mục chia sẻ của mình và truy cập nội dung của nó.

TV Samsung

TV Samsung

TV LG

TV LG

3. Sử dụng MiniDLNA với TV Samsung / LG

BƯỚC 1

Cài đặt Ứng dụng MiniDLNA từ Trung tâm Ứng dụng.

BƯỚC 2

Mở MiniDLNA và thiết lập một thư mục chia sẻ. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút [Create] bên dưới tiêu đề thư mục chia sẻ. Thư mục chia sẻ sẽ được sử dụng để lưu trữ bất kỳ hình ảnh, phim hoặc nhạc nào mà bạn muốn truyền trực tuyến đến các thiết bị tương thích UPnP của mình. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã thiết lập một thư mục chia sẻ có tên “Video” với đường dẫn thư mục được ánh xạ tới thư mục “Video” trên NAS.

Mở MiniDLNA và thiết lập một thư mục chia sẻ

BƯỚC 3
Thêm bất kỳ hình ảnh, phim hoặc nhạc nào bạn muốn truyền vào đường dẫn thư mục của thư mục chia sẻ (trong trường hợp của chúng tôi là thư mục “Video” trên NAS). Trong hình bên dưới, bạn sẽ có thể thấy nội dung mà chúng tôi đã thêm vào thư mục “Video” của mình.

BƯỚC 4

TV Samsung

Bật TV. Hãy đảm bảo rằng nó được kết nối với mạng của bạn. Điều hướng đến phần dưới cùng của menu Samsung TV và bạn sẽ có thể thấy tên của NAS được liệt kê bên dưới. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã điều hướng đến phần dưới cùng và tìm thấy tên NAS của chúng tôi.

TV LG

Điều hướng đến SmartShare and Devices của menu LG TV và bạn sẽ có thể thấy tên NAS của mình được liệt kê bên dưới. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã điều hướng đến SmartShare and Devices của menu LG TV và tìm thấy tên NAS của chúng tôi.

BƯỚC 5
Bây giờ bạn có thể điều hướng đến thư mục chia sẻ của mình và truy cập nội dung của nó.

TV Samsung

TV LG

BƯỚC 6

Chọn bất kỳ tệp nào bạn chọn để phát trực tuyến và xem.

TV Samsung

III. Kết luận

Trên đây là bài Giới thiệu vềHome Media Center trên NAS Asustor. Nếu có gì thắc mắc liên hệ đội ngũ kỹ thuật của Thế Giới NAS nhé.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0896 699 377

Web: http://thegioinas.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeLbGb7u9CTGv1t4dE6IbhA/featured

Please follow and like us:
Follow by Email
YouTube
LINKEDIN
Share