Giới thiệu về Home Media Center trên NAS Asustor

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Nhắm giúp người dùng có thể hiểu về UPnP AV Media Server và phương tiện truyền trực tuyến tới các thiết bị tương thích UPnP / DLNA.

I. Giới thiệu về UPnP Media Server V1 / V2

1. Giới thiệu về UPnP Media Server V1 / V2

Ứng dụng UPnP AV Media Server có thể biến NAS của bạn thành máy chủ phát trực tuyến đa phương tiện tại nhà của bạn. Miễn là bạn có các thiết bị hỗ trợ UPnP 1, 2 hoặc DLNA mini (ví dụ: LG, Samsung, SONY BRAVIA TV hoặc PlayStation5®Hoặc PlayStation3 và 4 ® trước đó), bạn có thể trực tiếp duyệt và phát trực tuyến hình ảnh, nhạc và video được lưu trữ trên NAS của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các ứng dụng tương thích UPnP / DLNA trên thiết bị di động của mình (ví dụ: máy tính xách tay, iPhone hoặc iPad) để truyền các tệp đa phương tiện từ NAS của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về UPnp, 1,2 và miniDLNA nhưng để biết sự khác biệt, bạn có thể tham khảo link bên dưới.

https://support.asustor.com/index.php?/Default/Knowledgebase/Article/View/138/0/difference-between-upnp-v1–upnp-v2–minidlna

Lưu ý: UPnP AV Media Server chỉ chịu trách nhiệm phát trực tuyến đến các thiết bị tương thích. Các định dạng phương tiện có thể phát được có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị.

II. Sử dụng UPnP Media Server V1 / V2

Trong ví dụ sau, chúng tôi sẽ trình bày cách sử dụng UPnP 1/2 AV Media Server với PlayStation 3. Quá trình thiết lập mà chúng tôi sắp giới thiệu cho bạn phải tương tự đối với tất cả các thiết bị tương thích UPnP .

1. Sử dụng UPnP AV Media Server với PlayStation 3

BƯỚC 1
Cài đặt ứng dụng UPnP Media Server từ App Central.

Sử dụng UPnP AV Media Server với PlayStation 3

BƯỚC 2

Mở UPnP Media Server và thiết lập một thư mục chia sẻ. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút [Create] bên dưới tiêu đề thư mục chia sẻ. Thư mục chia sẻ sẽ được sử dụng để lưu trữ bất kỳ hình ảnh, phim hoặc nhạc nào mà bạn muốn truyền trực tuyến đến các thiết bị tương thích UPnP của mình. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã thiết lập một thư mục dùng chung có tên “MyMedia” với đường dẫn thư mục được ánh xạ tới thư mục “Media / 2015” trên NAS.

BƯỚC 2 Mở UPnP Media Server và thiết lập một thư mục chia sẻ. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút [Create] bên dưới tiêu đề thư mục chia sẻ. Thư mục chia sẻ sẽ được sử dụng để lưu trữ bất kỳ hình ảnh, phim hoặc nhạc nào mà bạn muốn truyền trực tuyến đến các thiết bị tương thích UPnP của mình. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã thiết lập một thư mục dùng chung có tên “MyMedia” với đường dẫn thư mục được ánh xạ tới thư mục “Media / 2015” trên NAS.

BƯỚC 3
Thêm bất kỳ hình ảnh, phim hoặc nhạc nào mà bạn muốn truyền vào đường dẫn thư mục của thư mục chia sẻ (trong trường hợp của chúng tôi là thư mục “Media / 2015” trên NAS). Trong hình bên dưới, bạn sẽ có thể thấy nội dung mà chúng tôi đã thêm vào thư mục “Media / 2015” của chúng tôi.

BƯỚC 3 Thêm bất kỳ hình ảnh, phim hoặc nhạc nào mà bạn muốn truyền vào đường dẫn thư mục của thư mục chia sẻ (trong trường hợp của chúng tôi là thư mục “Media / 2015” trên NAS). Trong hình bên dưới, bạn sẽ có thể thấy nội dung mà chúng tôi đã thêm vào thư mục “Media / 2015” của chúng tôi.

BƯỚC 4

Bật PlayStation 3. Hãy đảm bảo rằng nó được kết nối với mạng của bạn. Điều hướng đến biểu tượng hình ảnh, phim hoặc nhạc của menu PlayStation 3 và bạn sẽ có thể thấy tên NAS của mình được liệt kê bên dưới. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã điều hướng đến biểu tượng phim và tìm thấy tên NAS của chúng tôi.

Bật PlayStation 3

BƯỚC 5

Bây giờ bạn có thể điều hướng đến thư mục chia sẻ của mình và truy cập nội dung của nó.

BƯỚC 5 Bây giờ bạn có thể điều hướng đến thư mục chia sẻ của mình và truy cập nội dung của nó.

BƯỚC 6

Chọn bất kỳ tệp nào bạn chọn để phát trực tuyến và xem.

BƯỚC 6 Chọn bất kỳ tệp nào bạn chọn để phát trực tuyến và xem.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về các định dạng đa phương tiện có thể chơi được trên PS3, vui lòng truy cập: http://manuals.playstation.net/document/en/ps3/current/video/filetypes.html

2 Sử dụng UPnP Media Server V2 với TV Samsung / LG

BƯỚC 1

Cài đặt Ứng dụng UPnP Media Server V2 từ App Central.

Ứng dụng UPnP Media Server V2 từ App Central

BƯỚC 2

Mở UPnP Media Server V2 và thiết lập thư mục chia sẻ. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút [Create] bên dưới tiêu đề thư mục chia sẻ. Thư mục chia sẻ sẽ được sử dụng để lưu trữ bất kỳ hình ảnh, phim hoặc nhạc nào mà bạn muốn truyền trực tuyến đến các thiết bị tương thích UPnP của mình. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã thiết lập một thư mục chia sẻ có tên “Video” với đường dẫn thư mục được ánh xạ tới thư mục “Video” trên NAS.

UPnP Media Server V2

BƯỚC 3
Thêm bất kỳ hình ảnh, phim hoặc nhạc nào bạn muốn truyền vào đường dẫn thư mục của thư mục chia sẻ (trong trường hợp của chúng tôi là thư mục “Video” trên NAS). Trong hình bên dưới, bạn sẽ có thể thấy nội dung mà chúng tôi đã thêm vào thư mục “Video” của mình.

ội dung mà chúng tôi đã thêm vào thư mục “Video” của mình

BƯỚC 4
TV Samsung
Bật TV. Hãy đảm bảo rằng nó được kết nối với mạng của bạn. Điều hướng đến phần dưới cùng của menu Samsung TV và bạn sẽ có thể thấy tên NAS của mình được liệt kê bên dưới. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã điều hướng đến phần dưới cùng và tìm thấy tên NAS của chúng tôi.

20201224104851 20685

TV LG
Điều hướng đến SmartShare and Devices của menu LG TV và bạn sẽ có thể thấy tên NAS của mình được liệt kê bên dưới . Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã điều hướng đến SmartShare and Devices của menu LG TV và tìm thấy tên NAS của chúng tôi.

20201224111229 47510

BƯỚC 5
Bây giờ bạn có thể điều hướng đến thư mục chia sẻ của mình và truy cập nội dung của nó.

TV Samsung

20201224105208 69556

a

TV LG

TV LG

20201224111801 65874

BƯỚC 5
Bây giờ bạn có thể điều hướng đến thư mục chia sẻ của mình và truy cập nội dung của nó.

TV Samsung

TV Samsung

TV LG

TV LG

3. Sử dụng MiniDLNA với TV Samsung / LG

BƯỚC 1

Cài đặt Ứng dụng MiniDLNA từ Trung tâm Ứng dụng.

20201224145227 77763

BƯỚC 2

Mở MiniDLNA và thiết lập một thư mục chia sẻ. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút [Create] bên dưới tiêu đề thư mục chia sẻ. Thư mục chia sẻ sẽ được sử dụng để lưu trữ bất kỳ hình ảnh, phim hoặc nhạc nào mà bạn muốn truyền trực tuyến đến các thiết bị tương thích UPnP của mình. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã thiết lập một thư mục chia sẻ có tên “Video” với đường dẫn thư mục được ánh xạ tới thư mục “Video” trên NAS.

Mở MiniDLNA và thiết lập một thư mục chia sẻ

BƯỚC 3
Thêm bất kỳ hình ảnh, phim hoặc nhạc nào bạn muốn truyền vào đường dẫn thư mục của thư mục chia sẻ (trong trường hợp của chúng tôi là thư mục “Video” trên NAS). Trong hình bên dưới, bạn sẽ có thể thấy nội dung mà chúng tôi đã thêm vào thư mục “Video” của mình.

20201224112648 44272

BƯỚC 4

TV Samsung

Bật TV. Hãy đảm bảo rằng nó được kết nối với mạng của bạn. Điều hướng đến phần dưới cùng của menu Samsung TV và bạn sẽ có thể thấy tên của NAS được liệt kê bên dưới. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã điều hướng đến phần dưới cùng và tìm thấy tên NAS của chúng tôi.

20201224150339 86301

TV LG

Điều hướng đến SmartShare and Devices của menu LG TV và bạn sẽ có thể thấy tên NAS của mình được liệt kê bên dưới. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã điều hướng đến SmartShare and Devices của menu LG TV và tìm thấy tên NAS của chúng tôi.

20201224150424 77433

BƯỚC 5
Bây giờ bạn có thể điều hướng đến thư mục chia sẻ của mình và truy cập nội dung của nó.

TV Samsung

20201224105208 69556

20201224105559 56004

TV LG

20201224111549 60031

BƯỚC 6

Chọn bất kỳ tệp nào bạn chọn để phát trực tuyến và xem.

TV Samsung

20201224105849 63510

III. Kết luận

Trên đây là bài Giới thiệu vềHome Media Center trên NAS Asustor. Nếu có gì thắc mắc liên hệ đội ngũ kỹ thuật của Thế Giới NAS nhé.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0896 699 377

Web: https://thegioinas.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeLbGb7u9CTGv1t4dE6IbhA/featured

Quý khách hàng muốn mua NAS chính hãng, giá hợp lý hãy liên hệ ngay đến thegioinas để nhận tư vấn và báo giá chi tiết nhé!

Thegioinas Có đội ngũ IT trình độ chuyên môn cao về NAS cũng như các sản phẩm về lưu trữ dữ liệu tập trung Đã có kinh nghiệm hơn 15 năm triển khai nhiều dự án từ doanh nghiệp nhỏ cho đến lớn, hay cả đơn vị chính phủ. Liên hệ ngay với đội ngũ thegioinas để được hỗ trợ tư vấn về các sản phẩm.

Xem thêm các sản phẩm của Synology TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ THẾ GIỚI NAS : 

Hotline: 089.6699.377

Email: [email protected]

Fanpage: Thế Giới NAS

Website: https://thegioinas.com/

Trụ sở: 115 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM