Giới thiệu về iSCSI trên NAS Asustor

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về iSCSI và cách sử dụng trên NAS Asustor. Theo dõi chi tiết nhé.

I. Giới thiệu về iSCSI trên NAS Asustor

1. iSCSI là gì?

iSCSI (Internet Small Computer System Interface), là một tiêu chuẩn mạng lưu trữ dựa trên Giao thức Internet (IP) để liên kết các cơ sở lưu trữ dữ liệu. Nó mang lại khả năng mở rộng cao và chi phí thực hiện thấp. Thông qua cơ sở hạ tầng mạng hiện có và iSCSI, bạn có thể sử dụng NAS của mình để mở rộng không gian lưu trữ hiện có hoặc để nó hoạt động như một điểm đến dự phòng.
iSCSI bao gồm hai đầu, một mục tiêu và một trình khởi tạo. Trình khởi tạo (trên máy tính của bạn) hoạt động như một ứng dụng khách iSCSI và được sử dụng để tìm kiếm các máy chủ iSCSI và để thiết lập các mục tiêu. Mục tiêu là tài nguyên lưu trữ nằm trên máy chủ iSCSI. Mục tiêu iSCSI thường là thiết bị lưu trữ đĩa cứng được kết nối mạng chuyên dụng (NAS Asustor).

Lưu ý: Không nên kết nối đồng thời một mục tiêu với nhiều máy khách hoặc trình khởi tạo.

II. Sử dụng dịch vụ iSCSI với máy tính của bạn

Trong ví dụ sau, chúng tôi sẽ đưa bạn qua quá trình tạo một ổ đĩa iSCSI trên NAS Asustor và sau đó kết nối với nó bằng PC.

1. Tạo mục tiêu iSCSI và LUN

BƯỚC 1

Mở [Trình quản lý lưu trữ] . Nhấp vào nút [Tạo] trong phần iSCSI.

Sử dụng dịch vụ iSCSI với máy tính của bạn

BƯỚC 2

Cửa sổ Create New iSCSI Device bây giờ sẽ xuất hiện. Chọn nút radio [Mục tiêu iSCSI với một LUN] và nhấp vào [Tiếp theo] .

20170926175955 97423

BƯỚC 3

Nhập tên cho Mục tiêu của bạn và sau đó nhấp vào [Tiếp theo] .

20170926180013 23889

BƯỚC 4

Chọn nút radio [Không yêu cầu xác thực] và nhấp vào [Tiếp theo] .

Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đã chọn không sử dụng xác thực. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xác minh danh tính của người dùng, bạn có thể chọn sử dụng xác thực CHAP. Nếu bạn chọn sử dụng xác thực CHAP, mật khẩu CHAP trước tiên phải được nhập từ trình khởi tạo để xác minh trước khi nó có thể kết nối với mục tiêu.

20170926180057 16520

BƯỚC 5

Chọn nút radio [Tạo iSCSI LUN] mới. Điền tên cho LUN của bạn và chọn kích thước cho nó. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào [Tiếp theo] .

Lưu ý: LUN (số đơn vị lôgic) đại diện cho một thiết bị SCSI (lôgic) có thể định địa chỉ riêng biệt là một phần của thiết bị SCSI vật lý (đích). Trong môi trường iSCSI, các LUN về cơ bản là các ổ đĩa được đánh số. Người khởi xướng đàm phán với mục tiêu để thiết lập kết nối với LUN. LUNs đại diện cho các phần của đĩa cứng của bạn.

20170926180131 84570

BƯỚC 6

Xem qua bản tóm tắt cuối cùng về cài đặt của bạn. Sau khi bạn hoàn tất, hãy xác nhận các cài đặt này bằng cách nhấp vào [Hoàn tất] .

20170926180221 40208

BƯỚC 7

Bây giờ bạn sẽ có thể thấy mục tiêu mới mà bạn đã tạo.

20170926180414 94145

Bạn sẽ có thể thấy LUN mà bạn đã tạo trong phần iSCSI LUN.

20170926180425 39038

2. Kết nối với mục tiêu bằng trình khởi tạo iSCSI

BƯỚC 1

Trong Windows, nhấp vào [Bắt đầu] rồi nhấp vào [Bảng điều khiển] .

20160826181312 80714

BƯỚC 2

Chọn [Công cụ quản trị] .

 

BƯỚC 3

Nhấp đúp vào [iSCSI Initiator] .

20160826181313 67734

BƯỚC 4

Trong tab Mục tiêu, nhập địa chỉ IP của NAS của bạn vào trường [Mục tiêu:] và sau đó nhấp vào [Kết nối nhanh…] .

20160826181313 35680

BƯỚC 5

Bây giờ bạn sẽ thấy hộp thoại Kết nối nhanh và mục tiêu của bạn đã được kết nối. Nhấp vào [Xong] .

20160826181314 42706

BƯỚC 6

Một lần nữa, bạn sẽ thấy rằng mục tiêu đã được kết nối với trong tiêu đề [Mục tiêu đã phát hiện]. Nhấp vào [OK] .

20160826181314 99286

3. Khởi tạo ổ đĩa mới

BƯỚC 1

Trong Windows, nhấp vào [Bắt đầu] . Sau đó nhấp chuột phải vào [Máy tính ] và chọn [Quản lý] .

20160826181315 27162

BƯỚC 2

Cửa sổ Quản lý Máy tính sẽ xuất hiện. Nhấp vào [Quản lý đĩa] trong [Bộ nhớ] trong bảng điều khiển bên trái. Hộp thoại Khởi tạo đĩa bây giờ sẽ xuất hiện. Đảm bảo rằng đĩa đã được chọn và sau đó nhấp vào [OK] để khởi tạo nó.

20160826181316 86502

BƯỚC 3

Bây giờ bạn sẽ thấy rằng đĩa mới đang trực tuyến nhưng chưa được phân bổ. Nhấp chuột phải vào nó và chọn [New Simple Volume…] .

20160826181316 95558

BƯỚC 4

Trình hướng dẫn âm lượng đơn giản mới sẽ xuất hiện. Làm theo các bước do trình hướng dẫn cung cấp để hoàn tất việc tạo ổ đĩa mới.

20160826181403 87442

BƯỚC 5

Đây là thông tin cho đĩa sẽ trông giống như sau khi ổ đĩa mới được tạo.

20160826181404 86504

BƯỚC 6

Tập mới hiện đã sẵn sàng để sử dụng. Nó sẽ xuất hiện dưới dạng ổ đĩa cứng như trong hình bên dưới. Bạn có thể sử dụng nó như thể nó là một ổ cứng trên máy tính của bạn và mọi dữ liệu bạn lưu trữ trên đó sẽ được lưu vào NAS Asustor.

Lưu ý: Hãy nhớ rằng một mục tiêu không nên được kết nối đồng thời với nhiều máy khách hoặc trình khởi tạo.

20160826181404 19179

III. Sử dụng Ảnh chụp nhanh iSCSI LUN

Ảnh chụp nhanh iSCSI LUN là bản sao chỉ đọc, chỉ trong thời gian của iSCSI LUN. Nó giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và dung lượng lưu trữ khi so sánh với các bản sao lưu LUN truyền thống. Mỗi LUN riêng lẻ hỗ trợ lên đến 256 phiên bản ảnh chụp nhanh. Trong ví dụ sau, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và khôi phục ảnh chụp nhanh iSCSI LUN.

1. Tạo ảnh chụp nhanh iSCSI LUN theo cách thủ công

BƯỚC 1

Mở [Trình quản lý lưu trữ] . Đi tới tab [iSCSI LUN] , chọn một LUN hỗ trợ ảnh chụp nhanh, nhấp vào [Ảnh chụp nhanh LUN] rồi chọn [Tạo] .

20160826181405 14746

BƯỚC 2

Nhấp vào [Tiếp theo] để tiếp tục.

20160826181405 73738

BƯỚC 3

Bây giờ bạn sẽ có thể định cấu hình tên ảnh chụp nhanh, mô tả (tùy chọn) và trạng thái khóa ảnh chụp nhanh. Nếu ảnh chụp nhanh bị khóa, nó không thể được gỡ bỏ theo cách thủ công hoặc tự động. Nhấp vào [Hoàn tất] để hoàn tất việc tạo ảnh chụp nhanh.

20160826181407 42001

Sau khi hoàn thành, bạn sẽ thấy snapshot mới được tạo trong bảng LUN Snapshot như trong hình bên dưới.

20160826181408 92095

2. Lập lịch tạo ảnh chụp nhanh iSCSI LUN

BƯỚC 1

Mở [Trình quản lý lưu trữ] . Đi tới tab [iSCSI LUN] , chọn một LUN hỗ trợ ảnh chụp nhanh, nhấp vào [Ảnh chụp nhanh LUN] và sau đó chọn [Lịch trình] .

20160826181408 50317

BƯỚC 2

Xác định lịch trình phù hợp với yêu cầu của riêng bạn và sau đó nhấp vào [OK] khi bạn hoàn tất.

20160826181409 13511

BƯỚC 3

Bây giờ bạn sẽ có thể xem chi tiết lịch trình trong [Trình quản lý ảnh chụp nhanh].

20160826181409 33765

3. Khôi phục từ ảnh chụp nhanh iSCSI LUN

BƯỚC 1

Mở [Trình quản lý lưu trữ] . Đi tới tab [iSCSI LUN] , chọn một LUN có (các) ảnh chụp nhanh hiện có, nhấp vào [Ảnh chụp nhanh LUN] rồi chọn [Quản lý] .

20160826181410 84420

BƯỚC 2

Chọn ảnh chụp nhanh bạn muốn khôi phục, nhấp vào [Hành động] rồi chọn [Khôi phục] .

20160826181410 39174

 

BƯỚC 3

Bạn sẽ được cung cấp một số cài đặt bổ sung trước khi bắt đầu khôi phục. Bạn có thể cấu hình cài đặt theo yêu cầu của mình. Sau khi bạn nhấp vào [OK] , iSCSI LUN sẽ được khôi phục với ảnh chụp nhanh đã chọn.

20160826181411 64236

IV. Kết luận

Trên đây là bài Giới thiệu về iSCSI trên NAS Asustor. Nếu có gì thắc mắc liên hệ đội ngũ kỹ thuật của Thế Giới NAS nhé.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0896 699 377

Web: https://thegioinas.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeLbGb7u9CTGv1t4dE6IbhA/featured

Quý khách hàng muốn mua NAS chính hãng, giá hợp lý hãy liên hệ ngay đến thegioinas để nhận tư vấn và báo giá chi tiết nhé!

Thegioinas Có đội ngũ IT trình độ chuyên môn cao về NAS cũng như các sản phẩm về lưu trữ dữ liệu tập trung Đã có kinh nghiệm hơn 15 năm triển khai nhiều dự án từ doanh nghiệp nhỏ cho đến lớn, hay cả đơn vị chính phủ. Liên hệ ngay với đội ngũ thegioinas để được hỗ trợ tư vấn về các sản phẩm.

Xem thêm các sản phẩm của Synology TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ THẾ GIỚI NAS : 

Hotline: 089.6699.377

Email: [email protected]

Fanpage: Thế Giới NAS

Website: https://thegioinas.com/

Trụ sở: 115 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM