Giới thiệu về Mail Server trên NAS Asustor

Giới thiệu về Mail Server trên NAS Asustor

I. Giới thiệu về Mail Server

Tôi cài đặt Mail Server của Asustor có thể cho phép NAS Asustor của bạn trở thành Mail Server hỗ trợ các giao thức SMTP, IMAP và POP3 và có thể gửi và nhận Email. Bạn có thể quản lý tập trung các tài khoản, sao lưu email, cung cấp các cài đặt được cá nhân hóa như chuyển tiếp tự động và phản hồi tự động. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng phần mềm như Thunderbird hoặc Outlook để gửi, nhận và quản lý thư của mình.

II. Cấu hình NAS của bạn

2.1 Đăng ký tên miền email

BƯỚC 1

 • Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đăng ký một tên miền chuyên dụng với no-ip.com và sau đó thêm một tên máy chủ (asustorwoody.ddns.net).
 • Đặt địa chỉ IP làm IP WAN của NAS (ví dụ: 36.226.187.21). Từ màn hình ADM, bạn có thể chọn [Cài đặt] > [Dễ truy cập] > [DDNS] > [Trạng thái mạng] để tìm IP WAN hiện tại của NAS.

Add a host

BƯỚC 2

 • Nhập tên miền mà bạn đã đăng ký vào trường Bản ghi MX như thể hiện trong hình bên dưới. Sau khi nhập tên miền của bạn, hãy nhấp vào [Update Host].

Lưu ý 1: Bạn phải đăng ký tên miền hoặc đang sử dụng dịch vụ DDNS để Mail Server gửi và nhận email.

Lưu ý 2: Bạn phải tạo bản ghi MX (mail exchanger record) trong tên miền của mình để Mail Server gửi và nhận email.

2.2 Bật dịch vụ DDNS

 • Đăng nhập vào ADM và chọn [Settings]từ màn hình.
 • Chọn [Ease of Access] > [DDNS].
 • Chọn hộp kiểm [Enable DDNS service].

Bật dịch vụ DDNS

2.3 Cài đặt Mail Server

BƯỚC 1

 • Đăng nhập vào ADM và mở [App Central].
 • Chọn [ ASUSTOR Apps ] > [Mail Server]và sau đó nhấp vào nút cài đặt.

Cài đặt Mail Server

2.4 Cấu hình chuyển tiếp cổng cho Mail Server

BƯỚC 1

 • Chọn [Settings] > [Ease of Access] > [EZ-Router] > [Port Forwarding] > [Add].
 • Thiết lập chuyển tiếp cổng cho các dịch vụ được chỉ ra trong hình bên dưới và sau đó nhấp vào [OK].

Lưu ý: Tất cả các cổng liên quan đến Mail Server được liệt kê trong biểu đồ bên dưới:

Mail Server Service Số cổng mặc định
SMTP 25
SMTP-SSL 465
POP3 110
POP3s (SSL / TLS) 995
IMAP 143
IMAP (SSL / TLS) 993

III. Cấu hình Mail Server

3.1 Kích hoạt và cấu hình SMTP

BƯỚC 1

 • Chọn tab [SMTP] và sau đó chọn hộp kiểm [Enable SMTP] .
 • Nhập tên miền của bạn (asustormail.ddns.net trong ví dụ của chúng tôi) và sau đó nhấp vào [Apply].

Kích hoạt và cấu hình SMTP

Lưu ý 4: Kích thước tối đa của một mục email là 50MB.

Lưu ý 5: Dung lượng tối đa của một tài khoản email là 100GB.

3.1.1 Thêm nhiều tên miền SMTP

BƯỚC 1

 • Nhấp vào nút []như trong hình bên dưới.

 • Cửa sổ [Domain] bây giờ sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút ] .

 • Nhập tên miền của bạn và sau đó nhấp vào [OK]. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi nhập asustorwoody.ddns.net.

 • Bây giờ bạn có thể thấy tên miền mới thêm của mình trong cửa sổ [Domain].
 • Nhấp vào [OK].


3.1.2 Gửi email qua server chuyển tiếp SMTP của bên thứ ba

Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ Internet sẽ chặn hoặc trả lại email được gửi từ các miền không xác định. Nếu bạn không thể gửi email từ miền của mình, bạn phải gửi email qua các server SMTP khác.

BƯỚC 1

 • Chọn hộp kiểm [Enable SMTP Relay]và sau đó điền vào các trường bắt buộc.
 • Nhấp vào [Apply]sau khi bạn hoàn tất.


3.2 Kích hoạt và cấu hình IMAP / POP3

 • Bạn có thể bật [POP3], [POP3 (SSL / TLS)], [IMAP] hoặc [IMAP (SSL / TLS)] để giữ tất cả email của bạn trên máy chủ thư hoặc tải chúng xuống phần mềm email của riêng bạn (ví dụ: Thunderbird , Vân vân.)

 Kích hoạt và cấu hình IMAP / POP3
3.3 Bảo mật

3.3.1 Bộ lọc thư rác

BƯỚC 1

 • Để bật bộ lọc thư rác, hãy chọn tab [Security]và sau đó chọn hộp kiểm [Enable Spam Filter] . Nhấp vào [Apply] sau khi bạn hoàn tất.

3.3.2 Cấu hình danh sách đen trắng cho Mail Server

BƯỚC 1

 • Trong tab [Security], nhấp vào nút [Black and White List Settings] .

tab [Security]
BƯỚC 2

 • Nhấp vào nút ] để thêm vào danh sách Black and White.


BƯỚC 3

 • Định cấu hình một điều kiện và một hành động, sau đó nhấp vào [OK]khi bạn đã hoàn tất.


BƯỚC 4

 • Bây giờ bạn sẽ có thể xem điều kiện và hành động mới được thêm vào của mình trong danh sách Black and White.
 • Nhấp vào [OK].

3.3.3 Chống vi-rút

BƯỚC 1

Để bật phần mềm chống vi-rút, hãy chọn hộp kiểm [Enable Anti – Virus] và sau đó nhấp vào [Apply] .


BƯỚC 2

 • Nhấp vào nút [Update Virus Definitions]để đảm bảo rằng các định nghĩa vi rút của bạn được cập nhật.

Lưu ý 6: Nếu bạn muốn bật Antivirus, hãy đảm bảo rằng bộ nhớ được cài đặt trên NAS của bạn lớn hơn 2GB.

 3.4. Định cấu hình bí danh Mail Server

Bạn có thể tạo một bí danh để kết hợp nhiều địa chỉ email thành một. Bạn có thể chọn các thành viên của một bí danh từ người dùng và nhóm ASUSTOR NAS của bạn.

BƯỚC 1

 • Trong tab [Alias], nhấp vào nút [Add] .


BƯỚC 2

 • Nhập tên bí danh và sau đó chọn người dùng hoặc nhóm để thêm vào bí danh. Nhấp vào [OK]khi bạn đã hoàn tất.


3.5 Queue

Trong tab [Queue], bạn sẽ có thể kiểm tra tất cả các mục trong hàng đợi thư. Ngày, người gửi, người nhận, kích thước và trạng thái của từng mặt hàng sẽ được hiển thị ở đây. Bạn cũng có thể tìm kiếm và xuất (tệp CSV) hàng đợi.

3.6 Nhật ký thư

Trong tab [Mail Log], bạn sẽ có thể tìm thấy một bản ghi đầy đủ của tất cả các email đã gửi và nhận bao gồm thời gian, người gửi, người nhận, kích thước và trạng thái của từng mục. Bạn cũng có thể tìm kiếm và xuất (tệp CSV) nhật ký thư.


3.7 Sao lưu email của bạn

BƯỚC 1

 • Trong tab [Backup], nhấp vào nút [Create] để tạo công việc sao lưu mới.


BƯỚC 2

 • Chọn thư mục đích mà bạn muốn sao lưu và sau đó nhấp vào [Next].


BƯỚC 3

 • Chọn hộp kiểm [Back up now]hoặc [Scheduled backup] và sau đó nhấp vào [Next] .


BƯỚC 4

 • Xác nhận các cài đặt mà bạn đã cấu hình và sau đó nhấp vào [Finish]khi bạn đã hoàn tất.


3.8 Cấu hình cài đặt được cá nhân hóa trong Mail Server

Cấu hình tự động chuyển tiếp

BƯỚC 1

 • Trong tab [Personal], chọn hộp kiểm [Enable Automatic Forwarding] , nhập địa chỉ email mà bạn muốn email được chuyển tiếp đến và sau đó nhấp vào [Apply] .


Cấu hình trả lời tự động

BƯỚC 1

Trong tab [Personal] , chọn hộp kiểm [Enable Automatic Reply] , nhập chủ đề và tin nhắn, sau đó nhấp vào [Apply] .

 

IV. Sử dụng Thunderbird để gửi và nhận thư

BƯỚC 1

 • Nhấp vào [Email].

BƯỚC 2

 • Nhấp vào nút [Skip this and use my existing email].


BƯỚC 3

 • Điền vào các trường tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn và sau đó nhấp vào [Continue].

nhấp vào [Continue]

BƯỚC 4

 • Chọn [IMAP]hoặc [POP3] để kết nối với Mail Server trên ASUSTOR NAS của bạn và sau đó nhấp vào [Done] .

 • Bây giờ bạn có thể sử dụng Thunderbird để gửi và nhận email.

Kết Luận

Trên đây là bài Giới thiệu về Mail Server trên NAS Asustor. Nếu có gì thắc mắc liên hệ đội ngũ kỹ thuật của Thế Giới NAS nhé.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0896 699 377

Web: https://thegioinas.com

Youtube: Thế Giới NAS 

ThegioiNas
Menu Chính x
ThegioiNas
Category x