Giới thiệu về RAID trên NAS Asustor

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Bài viết này sẽ giới thiệu với người dùng NAS Asustor tổng quan về RAID và cách tạo RAID trên NAS. Cùng theo dõi chi tiết nhé.

I. Giới thiệu về RAID

1. RAID là gì ?

RAID là một công nghệ lưu trữ được sử dụng để sắp xếp dữ liệu trong không gian lưu trữ của bạn (hoặc dung lượng lưu trữ). RAID là viết tắt của dãy ổ đĩa độc lập dự phòng. Nó cân bằng giữa bảo vệ dữ liệu, hiệu suất hệ thống và không gian lưu trữ bằng cách xác định cách hệ thống lưu trữ phân phối dữ liệu. Nhiều cách phân phối dữ liệu khác nhau đã được chuẩn hóa thành các cấp độ RAID khác nhau. Mỗi cấp độ RAID cung cấp sự cân bằng giữa bảo vệ dữ liệu, hiệu suất hệ thống và không gian lưu trữ. Ví dụ: một mức RAID có thể cải thiện khả năng bảo vệ dữ liệu nhưng giảm dung lượng lưu trữ. Một mức RAID khác có thể tăng dung lượng lưu trữ nhưng cũng làm giảm hiệu suất hệ thống.

 • Striping

RAID có thể cung cấp hiệu suất cao hơn bằng cách sử dụng kỹ thuật lưu trữ dữ liệu được gọi là dải. Dải dữ liệu sắp xếp dữ liệu trên ổ cứng của bạn theo cách cho phép truy cập dữ liệu nhanh hơn.

 • Mirroring

RAID tăng cường khả năng bảo vệ dữ liệu bằng cách sử dụng kỹ thuật lưu trữ dữ liệu được gọi là phản chiếu. Trong quá trình phản chiếu, dữ liệu trên ổ cứng của bạn được sao chép, do đó tạo ra dự phòng dữ liệu trên dung lượng lưu trữ của bạn. Điều này đảm bảo bảo vệ dữ liệu của bạn tốt hơn.

2. Các mức RAID khác nhau

Dưới đây là danh sách các mức RAID khác nhau mà bạn có thể sử dụng với NAS Asustor của mình.

 • Single: Chỉ sử dụng một ổ duy nhất để tạo không gian lưu trữ. Cấu hình này không cung cấp bất kỳ loại bảo vệ dữ liệu nào.
 • JBOD: Sử dụng kết hợp hai hoặc nhiều ổ đĩa để tạo không gian lưu trữ. Tổng dung lượng lưu trữ là dung lượng của tất cả các ổ đĩa được cộng lại với nhau. Ưu điểm của cấu hình này là nó cho phép bạn sử dụng các ổ đĩa có kích thước khác nhau với nhau và cung cấp một lượng lớn không gian lưu trữ. Nhược điểm là nó không cung cấp bất kỳ loại bảo vệ dữ liệu nào và có hiệu quả truy cập thấp hơn RAID 0.
 • RAID 0: Sử dụng kết hợp hai hoặc nhiều ổ đĩa để tạo không gian lưu trữ. Tổng dung lượng lưu trữ là dung lượng của tất cả các ổ đĩa được cộng lại với nhau. Ưu điểm của cấu hình này là nó cho phép bạn sử dụng các ổ đĩa có kích thước khác nhau với nhau và cung cấp một lượng lớn không gian lưu trữ. Nhược điểm là nó không cung cấp bất kỳ loại bảo vệ dữ liệu nào.
 • RAID 1: Trong RAID 1, dữ liệu của bạn được ghi giống hệt nhau trên hai ổ đĩa, do đó tạo ra một “tập hợp được sao chép”. Dữ liệu chính xác được lưu trữ trên hai ổ đĩa mọi lúc. RAID 1 bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị mất nếu một trong các ổ đĩa của bạn bị lỗi. Lợi thế của RAID 1 là nó bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách cung cấp dữ liệu dự phòng. Nhược điểm của cấu hình này là khi kết hợp hai ổ có kích thước khác nhau, tổng dung lượng lưu trữ sẽ bằng dung lượng của ổ nhỏ hơn. Do đó, bạn sẽ không thể sử dụng một phần của ổ đĩa lớn hơn.

Tổng dung lượng lưu trữ khả dụng = (kích thước ổ đĩa nhỏ hơn) * (1)

 

 • RAID 5: Kết hợp ba hoặc nhiều ổ đĩa để tạo không gian lưu trữ có thể hỗ trợ một ổ đĩa bị lỗi. Nếu một trong các ổ đĩa của bạn bị lỗi, dữ liệu của bạn sẽ vẫn được bảo vệ khỏi bị mất. Trong trường hợp ổ đĩa bị lỗi, chỉ cần thay thế ổ đĩa bị lỗi bằng một ổ đĩa mới. Ổ đĩa mới sẽ tự động được đưa vào cấu hình RAID 5. Ưu điểm của việc sử dụng RAID 5 là nó cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu thông qua dự phòng dữ liệu. Nhược điểm khi sử dụng RAID 5 là khi kết hợp các ổ đĩa có kích thước khác nhau, tổng dung lượng lưu trữ sẽ được tính dựa trên kích thước của ổ đĩa nhỏ nhất.

Tổng dung lượng lưu trữ khả dụng = (kích thước ổ nhỏ nhất) * (tổng số ổ – 1)

 • RAID 6: Kết hợp bốn trong số các ổ đĩa khác để tạo ra một không gian lưu trữ có thể hỗ trợ hai ổ đĩa bị lỗi. Nếu hai trong số các ổ đĩa của bạn bị lỗi, dữ liệu của bạn sẽ vẫn được bảo vệ khỏi bị mất. Trong trường hợp ổ bị lỗi, chỉ cần thay thế ổ bị lỗi bằng ổ mới. Các ổ đĩa mới sẽ tự động được đưa vào cấu hình RAID 6. Ưu điểm của việc sử dụng RAID 6 là nó có thể cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu vượt trội thông qua khả năng dự phòng dữ liệu. Nhược điểm của việc sử dụng RAID 6 là khi kết hợp các ổ đĩa có kích thước khác nhau, tổng dung lượng lưu trữ sẽ được tính dựa trên kích thước của ổ đĩa nhỏ nhất.

Tổng dung lượng lưu trữ khả dụng = (kích thước ổ nhỏ nhất) * (tổng số ổ – 2)

 • RAID 10 (1 + 0): Kết hợp bốn ổ đĩa trở lên để tạo không gian lưu trữ có thể hỗ trợ nhiều ổ đĩa bị lỗi (miễn là các ổ đĩa bị lỗi không thuộc cùng một “bộ được nhân bản”). RAID 10 cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu của RAID 1 cùng với hiệu quả truy cập của RAID 0. Về bảo vệ dữ liệu, RAID 10 sử dụng phương pháp RAID 1 để có cùng một dữ liệu chính xác được ghi giống hệt nhau trên hai ổ đĩa, tạo ra “bộ được sao chép”. Sau đó, các “bộ được sao chép” này được kết hợp với nhau trong một cấu hình RAID 0. RAID 10 yêu cầu số lượng chẵn từ bốn ổ đĩa trở lên. Khi kết hợp các ổ có kích thước khác nhau, tổng dung lượng lưu trữ sẽ được tính dựa trên kích thước của ổ nhỏ nhất.

Tổng dung lượng lưu trữ khả dụng = (kích thước ổ nhỏ nhất) * (tổng số ổ / 2)

II. Cấu hình NAS của bạn

1. Tạo một ổ đĩa RAID mới

Trong phần này, chúng ta sẽ đi qua các bước để tạo một dung lượng lưu trữ mới với mức RAID. Trong ví dụ sau, NAS Asustor mà chúng ta đang sử dụng đã có một dung lượng lưu trữ được thiết lập với 1 ổ cứng. Chúng tôi vừa lắp thêm 2 ổ cứng mới và sẽ hướng dẫn bạn quy trình tạo ổ đĩa mới bằng cách sử dụng 2 ổ này.

BƯỚC 1

 • Sau khi lắp 2 ổ cứng mới vào NAS Asustor, hãy mở [Storage Manager]. Trong phần Khối lượng, bạn sẽ thấy rằng đã có một khối lượng lưu trữ “Volume 1” hiện có. Nhấp vào [Create] để bắt đầu quá trình tạo một dung lượng lưu trữ khác.

Tạo một ổ đĩa RAID mới

BƯỚC 2

 • Giờ đây, cửa sổ Volume Setup Wizard sẽ xuất hiện. Chọn nút radio [Quick Setup] và nhấp vào [Next].

cửa sổ Volume Setup Wizard sẽ xuất hiện

BƯỚC 3

 • Chọn nút radio [Balanced] và nhấp vào [Next].

Cấu hình NAS của bạn

 • Ghi chú: 

Tại màn hình này, bạn sẽ được hỏi về các yêu cầu lưu trữ dữ liệu của mình. The Volume Setup Wizard nói chung có thể cung cấp cho bạn ba tùy chọn khác nhau để lựa chọn. Bạn có thể chọn “Maximum capacity (Dung lượng tối đa)” nếu bạn muốn tối đa hóa dung lượng lưu trữ có sẵn, “Superior data protection (Bảo vệ dữ liệu vượt trội)” nếu bạn muốn tăng cường bảo vệ cho dữ liệu của mình hoặc “ Balanced (Cân bằng)” để cân bằng giữa dung lượng lưu trữ và lợi ích bảo vệ dữ liệu. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đã quyết định chọn “Balanced”.

Tùy thuộc vào số lượng ổ đĩa và tùy chọn bạn chọn, Trình hướng dẫn thiết lập âm lượng sau đó sẽ đưa ra quyết định về mức RAID để sử dụng cho ổ đĩa mới. Tất cả điều này được tóm tắt trong các bảng dưới đây.

Số lượng ổ đĩa Công suất tối đa Bảo vệ dữ liệu vượt trội Cân bằng
Cấp độ RAID Cấp độ RAID Ổ đĩa bị lỗi được cho phép sử dụng Cấp độ RAID Ổ đĩa bị lỗi được cho phép sử dụng
1 Single X 0 X 0
2 RAID 0 RAID 1 1 RAID 1 1
3 RAID 0 RAID 5 1 RAID 5 1
 
4 RAID 0 RAID 6 2 RAID 5 1
5 ~ 16 RAID 0 RAID 6 2 RAID 5 1

BƯỚC 4

 • Xem qua bản tóm tắt cuối cùng về cài đặt của bạn. Bạn có thể thấy rằng trình hướng dẫn đã giúp chúng tôi chọn cấu hình RAID 1 để cân bằng giữa khả năng bảo vệ dữ liệu và dung lượng lưu trữ. Bạn cũng có thể thấy rằng RAID 1 cho phép 1 ổ đĩa bị lỗi. Điều này có nghĩa là trong trường hợp một trong các ổ đĩa cho ổ đĩa này bị lỗi, dữ liệu của bạn sẽ vẫn hoàn chỉnh. Cuối cùng, bạn có thể thấy hai ổ đĩa đã sẵn sàng được sử dụng để tạo dung lượng lưu trữ mới. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy xác nhận cài đặt của bạn bằng cách nhấp vào [Finish].

BƯỚC 5

 • Bây giờ bạn sẽ thấy “Volume 2” mới được tạo trong tab Khối lượng của trình quản lý bộ nhớ. Bạn cũng sẽ thấy rằng dung lượng lưu trữ mới vẫn đang trong quá trình xây dựng. Lúc này NAS của bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng. Xin lưu ý rằng thời gian cần thiết để đồng bộ hóa khác nhau tùy theo dung lượng ổ cứng.

20201228175647 77902

III. Kết luận

Trên đây là bài Giới thiệu về RAID trên NAS Asustor chi tiết. Nếu có gì thắc mắc liên hệ đội ngũ kỹ thuật của Thế Giới NAS nhé.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0896 699 377

Web: https://thegioinas.com

Youtube: Thế Giới NAS 

 

 

Quý khách hàng muốn mua NAS chính hãng, giá hợp lý hãy liên hệ ngay đến thegioinas để nhận tư vấn và báo giá chi tiết nhé!

Thegioinas Có đội ngũ IT trình độ chuyên môn cao về NAS cũng như các sản phẩm về lưu trữ dữ liệu tập trung Đã có kinh nghiệm hơn 15 năm triển khai nhiều dự án từ doanh nghiệp nhỏ cho đến lớn, hay cả đơn vị chính phủ. Liên hệ ngay với đội ngũ thegioinas để được hỗ trợ tư vấn về các sản phẩm.

Xem thêm các sản phẩm của Synology TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ THẾ GIỚI NAS : 

Hotline: 089.6699.377

Email: [email protected]

Fanpage: Thế Giới NAS

Website: https://thegioinas.com/

Trụ sở: 115 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM