Main Menux

Giới thiệu về Subversion trên NAS Asustor

Giới thiệu về Subversion trên NAS Asustor

Giới thiệu về Subversion trên NAS Asustor

Thông qua bài viết này, người dùng NAS Asustor có thể thiết lập hệ thống quản lý phiên bản Subversion. Cùng theo dõi chi thiết bài giới thiệu về Subversion trên NAS Asustor nhé.

I. Subversion trên NAS Asustor

Subversion (SVN) là một hệ thống kiểm soát phiên bản mã nguồn mở. Nó giúp bạn theo dõi tập hợp các tệp và thư mục. Bất kỳ lúc nào bạn thay đổi, thêm hoặc xóa tệp hoặc thư mục mà bạn quản lý bằng Subversion, bạn cam kết những thay đổi này vào kho lưu trữ Subversion của mình, kho lưu trữ này sẽ tạo ra một bản sửa đổi mới trong kho lưu trữ của bạn phản ánh những thay đổi này. Bạn luôn có thể quay lại, xem và lấy nội dung của các bản sửa đổi trước đó.

1. Cài đặt Subversion trên NAS Asustor

Đăng nhập vào ADM từ trình duyệt Web của bạn và làm theo các bước được nêu dưới đây:

  • Chọn [App Central] à [All Apps] nhập “Subversion” vào thanh tìm kiếm và chọn  [Install].

Cài đặt Subversion

2. Tạo một thư mục làm việc

Nếu bạn muốn tạo một thư mục làm việc mới, vui lòng làm theo các bước được nêu dưới đây:

  • Chọn [Access Control] à [Shared Folders] Nhấn chọn [Add]  và thực hiện theo các bước được hướng dẫn để thêm thư mục mới

Tạo một thư mục làm việc

II. Cấu hình Subversion trên NAS Asustor

1. Tạo kho lưu trữ

Trước tiên hãy đảm bảo rằng dịch vụ SSH đã được kích hoạt.

  • Chọn [Services] à [Terminal] Chọn hộp kiểm [Enable SSH service] Sau đó nhấn [Apply].

Cấu hình Subversion

Sử dụng một máy khách SSH để đăng nhập vào NAS của bạn và sau đó nhập lệnh bên dưới để tạo một kho lưu trữ SVN. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi tạo kho lưu trữ “repo” trong thư mục “SVN” của Volume 1.

2. Cấu hình chính sách xác thực và ủy quyền

Sau khi tạo kho lưu trữ, bạn có thể định cấu hình các chính sách xác thực và ủy quyền của máy chủ Subversion, tạo tài khoản / mật khẩu người dùng và quyền truy cập.

  • Xác định chính sách xác thực và ủy quyền

3. Cấu hình tài khoản và mật khẩu

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi sẽ tạo người dùng “asustor” với mật khẩu là “admin”.

4. Cấu hình quyền truy cập

Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi chỉ định người dùng “asustor” cho nhóm “Admin” và cấp cho người dùng quyền đọc và ghi với quyền Admin.

5. Bật dịch vụ SVN

Sau khi hoàn thành các cấu hình sau, bạn sẽ có thể kích hoạt dịch vụ SVN và sử dụng ứng dụng khách SVN quen thuộc để kết nối với NAS và thực thi quản lý tệp văn bản hoặc tệp mã.

Nếu bạn muốn cho phép NAS của mình tự động bật dịch vụ SVN khi khởi động hệ thống, vui lòng thêm hai tệp bên dưới vào /usr/local/etc/init.d

  • S99svnerve.sh

  • K99svnerve.sh

III. Kết luận

Trên đây là bài giới thiệu Subversion trên NAS Asustor. Nếu có gì thắc mắc liên hệ đội ngũ kỹ thuật của Thế Giới NAS nhé.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0896 699 377

Web: http://thegioinas.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeLbGb7u9CTGv1t4dE6IbhA/featured

Please follow and like us:
Follow by Email
YouTube
LINKEDIN
Share