Hướng dẫn cấu hình NAS Asustor

Hướng dẫn cấu hình NAS Asustor

Để bạn có thể bắt đầu  sử dụng NAS Asustor, bạn cần cấu hình nó. Xem ngay bài viết chi tiết hướng dẫn cấu hình NAS Asustor.

I. Định cấu hình NAS của bạn

1 Bật dịch vụ tệp Windows (CIFS / SAMBA)

BƯỚC 1

• Đăng nhập vào ADM bằng trình duyệt Web của bạn.
• Chọn [Services] > [Windows].
• Chọn hộp kiểm [Enable Windows file service (CIFS/SAMBA)] và nhấp [Apply].

Bật dịch vụ tệp Windows

BƯỚC 2

• Chọn [Access Control]→[Shared Folders].
• Nhấp vào [Add].

Access Control

2 Tạo thư mục dùng chung và thiết lập quyền truy cập

BƯỚC 1
Bây giờ bạn đã sẵn sàng để tạo một thư mục chia sẻ mới trên NAS của mình. Nhập tên cho thư mục mới và nhấp vào [Next] khi bạn đã hoàn tất. (Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã nhập “MyNAS” làm tên của thư mục mới của chúng tôi).

1.2	Tạo thư mục dùng chung và thiết lập quyền truy cập

BƯỚC 2

Đặt quyền truy cập cho thư mục bằng cách chọn nút radio tương ứng với quyền truy cập bạn chọn. (Trong ví dụ dưới đây, các quyền truy cập đã được chọn cho phép quyền “Chỉ đọc” cho tất cả người dùng và quyền “Đọc & Viết” cho quản trị viên). Sau khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào [Next].

BƯỚC 2  Đặt quyền truy cập cho thư mục bằng cách chọn nút radio tương ứng với quyền truy cập bạn chọn. (Trong ví dụ dưới đây, các quyền truy cập đã được chọn cho phép quyền “Chỉ đọc” cho tất cả người dùng và quyền “Đọc & Viết” cho quản trị viên). Sau khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào [Next].

BƯỚC 3

Xem lại bản tóm tắt cuối cùng về cài đặt của bạn. Sau khi bạn hoàn tất, hãy xác nhận các cài đặt này bằng cách nhấp vào [Finish].

BƯỚC 3  Xem lại bản tóm tắt cuối cùng về cài đặt của bạn. Sau khi bạn hoàn tất, hãy xác nhận các cài đặt này bằng cách nhấp vào [Finish].

II. Cấu hình Windows

1 Thiết lập thư mục được chia sẻ của bạn làm Ổ đĩa mạng

BƯỚC 1
(Chúng tôi sẽ sử dụng máy tính chạy Windows 7 làm ví dụ)

Trong Windows, nhấp vào [Start], rồi nhấp vào bên trong hộp [Search programs and files].

Thiết lập thư mục được chia sẻ của bạn làm Ổ đĩa mạng

BƯỚC 2

Nhập hai dấu gạch chéo ngược theo sau là địa chỉ IP NAS của bạn vào [Search programs and files] và nhấn [Enter] . (Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã nhập 172.16.4.101 làm địa chỉ IP NAS của chúng tôi).

Search programs and files

BƯỚC 3

Bây giờ Windows sẽ kết nối với NAS của bạn thông qua CIFS / SAMBA (chúng tôi đã bật dịch vụ tệp Windows trong phần đầu tiên). Sau đó, bạn sẽ có thể thấy thư mục chia sẻ mà bạn đã tạo trước đó trên NAS của mình (“MyNAS” trong ví dụ bên dưới).

Windows sẽ kết nối với NAS của bạn thông qua CIFS

BƯỚC 4

Nhấp chuột phải vào thư mục được chia sẻ của bạn (“MyNAS” trong ví dụ bên dưới) và [Map network drive…].

Map network drive

BƯỚC 5

Chỉ định ký tự ổ đĩa mà bạn muốn sử dụng cho ổ đĩa mạng và chọn hộp kiểm [Reconnect at logon] và [Connect using different credentials] . Sau khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào [Finish].

Connect using different credentials

BƯỚC 6

Nhập tên người dùng và mật khẩu NAS của bạn vào hộp thoại xuất hiện và chọn hộp kiểm [Remember my credentials] . Sau khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào [Finish].

Remember my credentials

BƯỚC 7

Khi nhấp vào [Computer] trong Windows, bạn sẽ thấy rằng thư mục được chia sẻ của mình (“MyNAS” trong ví dụ của chúng tôi) đã trở thành một ổ đĩa mạng trên máy tính của bạn. Bây giờ bạn có thể kéo và thả các tập tin vào ổ đĩa mạng này và chúng sẽ được tự động chuyển vào thư mục chia sẻ trên NAS của bạn.

BƯỚC 7  Khi nhấp vào [Computer] trong Windows, bạn sẽ thấy rằng thư mục được chia sẻ của mình (“MyNAS” trong ví dụ của chúng tôi) đã trở thành một ổ đĩa mạng trên máy tính của bạn. Bây giờ bạn có thể kéo và thả các tập tin vào ổ đĩa mạng này và chúng sẽ được tự động chuyển vào thư mục chia sẻ trên NAS của bạn.

III. Kết luận

Trên đây là bài hướng dẫn cấu hình NAS Asustor . Nếu có gì thắc mắc liên hệ đội ngũ kỹ thuật của Thế Giới NAS nhé.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0896 699 377

Web: https://thegioinas.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeLbGb7u9CTGv1t4dE6IbhA/featured

ThegioiNas
Menu Chính x
ThegioiNas
Category x