Main Menux

Hướng dẫn cấu hình thông báo trên NAS Asustor

Hướng dẫn cấu hình thông báo trên NAS Asustor

Hướng dẫn cấu hình thông báo trên NAS Asustor

Nhằm giúp người dùng định cấu hình thông báo đẩy cho NAS của bạn bằng cách sử dụng Pushbullet và Pushover PREREQUISITES. Xem ngay hướng dẫn cấu hình thông báo trên NAS Asustor.

I. Giới thiệu

Bạn có thể định cấu hình thông báo cho NAS Asustor của mình bằng cách sử dụng Pushbullet hoặc Pushover, cung cấp dịch vụ thông báo qua mạng. Các dịch vụ này có sẵn trên nhiều thiết bị, trên các nền tảng khác nhau và các trình duyệt Web. Khi các sự kiện hệ thống được chỉ định xảy ra, thông báo có thể được chuyển ngay lập tức đến điện thoại, thiết bị di động hoặc PC của bạn

II. Cấu hình thông báo (Push Notifications)

1. Định cấu hình thông báo bằng Pushbullet

Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký dịch vụ Pushbullet tại trang web chính thức (www.pushbullet.com) trước khi bắt đầu.

Lưu ý: Các tài khoản miễn phí Pushbullet (không có đăng ký Pro) được giới hạn ở 500 lần thông báo đẩy mỗi tháng. Vượt qua sẽ dẫn đến lỗi khi gửi thông báo đẩy lên.

BƯỚC 1
Đăng nhập vào ADM và sau đó chọn [Settings] > [Notification] > [Push Notification] > [Add].

Định cấu hình thông báo đẩy bằng Pushbullet

BƯỚC 2
Điền vào các thông tin sau đây như ở dưới hình 1:

Type: Chọn “Pushbullet” từ menu thả xuống.
Device name: Nhập tên bạn chọn.
Access Token: Nhập mã thông báo truy cập mà bạn đã tạo từ trang web Pushbullet. Để biết thêm thông tin về cách lấy mã thông báo, vui lòng xem Hình 2 bên dưới.
Enable Push Notification service: Chọn hộp kiểm này để bật thông báo đẩy và sau đó chọn các hộp kiểm có liên quan bên dưới cho mức độ sự kiện mà bạn muốn được thông báo Information, Warning, Error, Critical (Thông tin, Cảnh báo, Lỗi, Quan trọng).

Nhấn chọn [OK] khi bạn đã điền tất cả các thông tin liên quan. Thông báo Pushbullet bây giờ đã được cấu hình thành công.

Thông báo Pushbullet bây giờ đã được cấu hình thành công.
Hình 1

 

Hình 2

2. Cấu hình thông báo bằng Pushover

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đăng ký dịch vụ Pushover tại trang web chính thức (latexhover.net) trước khi bắt đầu.

Lưu ý: Sau 7 ngày dùng thử miễn phí, dịch vụ Pushover có giá 4,99 USD ( tương đương 114,982 ₫) một lần, cho mỗi nền tảng (iOS, Android, PC), để sử dụng trên nhiều thiết bị của riêng bạn trên nền tảng đó như bạn muốn.

BƯỚC 1

Đăng nhập vào ADM và sau đó chọn [Settings] –> [Notification] –> [Push Notification] –> [Add].

Cấu hình thông báo bằng Pushover

BƯỚC 2

Điền các thông tin sau vào như ở dưới Hình 3:

Type: Chọn “Pushover” từ menu thả xuống.

Applications Name: Nhập tên mà bạn chọn.

User Key: Nhập mã người dùng Pushover của bạn. Bạn có thể lấy mã khóa từ trang web Pushover. Để biết thêm thông tin về cách tìm mã  người dùng, vui lòng xem Hình 4 bên dưới.
API Token: Nhập mã thông báo API của bạn. Bạn có thể lấy mã này từ trang web Pushover. Để biết thêm thông tin về cách lấy mã thông báo API, vui lòng xem Hình 5.
Enable Push Notification service: Chọn hộp kiểm này để bật thông báo đẩy và sau đó chọn các hộp kiểm có liên quan bên dưới cho mức độ sự kiện mà bạn muốn được thông báo Information, Warning, Error, Critical  (Thông tin, Cảnh báo, Lỗi, Quan trọng).

Nhấp vào [OK] khi bạn đã điền đầy đủ các thông tin liên quan. Thông báo Pushover bây giờ đã được cấu hình thành công.

Hình 3
Hình 4
Hình 5

III. Kết luận

Trên đây là bài hướng dẫn cấu hình thông báo trên NAS Asustor.  Nếu có gì thắc mắc liên hệ đội ngũ kỹ thuật của Thế Giới NAS nhé.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0896 699 377

Web: http://thegioinas.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeLbGb7u9CTGv1t4dE6IbhA/featured

 

Please follow and like us:
Follow by Email
YouTube
LINKEDIN
Share