Hướng dẫn sao lưu từ máy Mac qua NAS bằng Time Machine

Hướng dẫn sao lưu từ máy Mac qua NAS bằng Time Machine

Nhằm hỗ trợ người dùng NAS Asustor ở mức cao nhất, chúng tôi chia sẻ bài viết này: Hướng dẫn sao lưu từ máy Mac qua NAS bằng Time Machine. Qua bài này, các bạn có thể: Thiết lập và từng thư mục sao lưu Time Machine và tài khoản người dùng trên NAS trong môi trường nhiều người dùng. Hay có thể sao lưu dữ liệu từ máy Mac sang NAS của bạn bằng Time Machine. Xem chi tiết nhé.

I. Định cấu hình NAS của bạn

1. Thiết lập thư mục sao lưu

BƯỚC 1
Chọn [Access Control] → [Shared Folders] và nhấp vào nút [Add] trong tab Shared Folders để tạo một thư mục chia sẻ mới (trong ví dụ của chúng tôi là “Tombackup”). Làm theo các bước do trình hướng dẫn cung cấp để hoàn tất quá trình tạo thư mục.

Thiết lập thư mục sao lưu

2. Tạo tài khoản

BƯỚC 1
Chọn [Access Control] → [Local Users] rồi nhấp vào nút [Add] . Trình hướng dẫn Thêm Người dùng Mới sẽ xuất hiện. Điền thông tin bắt buộc và làm theo các bước để tạo người dùng mới.

Tạo tài khoản

3. Bật dịch vụ AFP

BƯỚC 1
Đăng nhập vào ADM rồi chọn [Services] → [Mac OS X].
Chọn hộp kiểm [Enable Mac file service (AFP)]và sau đó nhấp vào [Apply].

3 Bật dịch vụ AFP

II. Cấu hình Apple Mac OS X

1. Kết nối với NAS của bạn qua AFP

BƯỚC 1

Trong Mac OS X, chọn [Go] → [Connect to Server…]

BƯỚC 2

Trong trường [Địa chỉ máy chủ:] , nhập địa chỉ IP của NAS của bạn và sau đó nhấp vào [Connect] (ví dụ: afp: //172.16.1.245).

BƯỚC 3

Nhập tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản đã tạo trước đó rồi nhấp vào [Connect].

Lưu ý: bạn nên chọn hộp kiểm [Remember this password in my keychain] để tránh phải nhập mật khẩu mỗi khi thực hiện công việc sao lưu. 

BƯỚC 4

Chọn thư mục sao lưu đã tạo trước đó của bạn (trong ví dụ của chúng tôi là “Tombackup”) và sau đó nhấp vào [OK] .

2. Sao lưu dữ liệu vào NAS của bạn bằng Time Machine

BƯỚC 1

Từ menu Apple, chọn  [System Preferences…] rồi chọn [Time Machine].

Sao lưu dữ liệu vào NAS của bạn bằng Time Machine

BƯỚC 2

Trong Time Machine, nhấp vào nút [Select Disk…].

Trong Time Machine, nhấp vào nút [Select Disk…]

BƯỚC 3
Chọn thư mục đã tạo trước đó của bạn (trong ví dụ của chúng tôi là “Tombackup”) và sau đó nhấp vào

[Use Backup Disk].

Use Backup Disk

BƯỚC 4

Nhập tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản của bạn và sau đó nhấp vào [Connect]. .

BƯỚC 5

Sau khi cấu hình xong, bạn sẽ có thể thấy thông tin sao lưu như trong hình bên dưới.

thông tin sao lưu như trong hình bên dưới.

3. Định cấu hình tự động gắn thư mục NAS khi khởi động

Khi bạn khởi động máy Mac, thư mục sao lưu NAS của bạn có thể được cấu hình để được tự động gắn kết, cho phép cỗ máy thời gian thực hiện các công việc sao lưu.

BƯỚC 1

Chọn [System Preferences] → [Users & Groups].

Định cấu hình tự động gắn thư mục NAS khi khởi động

BƯỚC 2

Chọn tài khoản đăng nhập của bạn và trong tab [Login Items] , nhấp vào nút [+ ] để thêm mục mới sẽ được thực hiện khi đăng nhập.

BƯỚC 3

Chọn thư mục đã tạo trước đó của bạn (trong ví dụ của chúng tôi là “Tombackup”) và sau đó nhấp vào  [Add].

BƯỚC 4

Chọn hộp kiểm tương ứng cho thư mục của bạn. Trong tương lai, hệ thống sẽ tự động mount thư mục khi bạn đăng nhập. Time Machine lúc này sẽ có thể tự động thực hiện các công việc sao lưu theo lịch trình.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Cỗ máy thời gian, vui lòng xem Mac 101: Cỗ máy thời gian ( http://support.apple.com/kb/HT1427 ) hoặc truy cập trung tâm trợ giúp của Mac và tìm kiếm “Time Machine”.

III. Kết luận

Trên đây là bài sao lưu từ máy Mac qua NAS bằng Time Machine.  Nếu có gì thắc mắc liên hệ đội ngũ kỹ thuật của Thế Giới NAS nhé.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0896 699 377

Web: https://thegioinas.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeLbGb7u9CTGv1t4dE6IbhA/featured

Please follow and like us:
Follow by Email
YouTube
LINKEDIN
Share
ThegioiNas
Menu Chính x
ThegioiNas
Category x