Main Menux

Hướng dẫn sử dụng NAS Asustor với Apple Mac OS X

Hướng dẫn sử dụng NAS Asustor với Apple Mac OS X

Để người dùng có thể sử dụng NAS Asustor trên nền tảng Apple Mac OS X, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng trong bài viết này. Sau khi đọc bài viết này, bạn có thể  truy cập NAS của bạn bằng Mac OS X và thực hiện các công việc sao lưu bằng Time Machine.

I. Định cấu hình NAS của bạn

1. Bật dịch vụ AFP

BƯỚC 1
• Đăng nhập vào ADM của bạn và sau đó chọn [Services] > [Mac OS X].
• Chọn hộp kiểm [Enable Mac file service (AFP)].

2. Kích hoạt hỗ trợ Time Machine

BƯỚC 1
• Chọn hộp kiểm [Enable Time Machine support]và sau đó chọn thư mục bạn muốn lưu bản sao lưu của mình bằng cách sử dụng danh sách thả xuống (Trong ví dụ của chúng tôi, “MyArchive50”).
• Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào [Apply].

Kích hoạt hỗ trợ Time Machine

II. Cấu hình Apple Mac OS X

1. Kết nối với NAS của bạn qua AFP

BƯỚC 1
Trong Mac OS X, chọn [Go] → [Connect to Server…] .

Kết nối với NAS của bạn qua AFP

BƯỚC 2

Trong trường [Server Address:], nhập địa chỉ IP của NAS của bạn và sau đó nhấp vào [Connect] (Ví dụ: afp: //172.16.1.245).

BƯỚC 3

Chọn thư mục mà bạn muốn kết nối và nhấp vào [OK] (trong ví dụ của chúng tôi là “Public”).

BƯỚC 4

Đây là giao diện của màn hình sau khi bạn đã kết nối thành công với NAS của mình.

BƯỚC 4  Đây là giao diện của màn hình sau khi bạn đã kết nối thành công với NAS của mình.

2. Sử dụng Time Machine để sao lưu NAS của bạn

BƯỚC 1
Để mở Time Machine, từ menu Apple, hãy chọn [System Preferences…] → [Time Machine]..

Sử dụng Time Machine để sao lưu NAS của bạn

Sử dụng Time Machine để sao lưu NAS của bạn

BƯỚC 2

Sau khi mở, hãy đảm bảo rằng thanh trượt Time Machine ở vị trí “ON”. Sau đó, bạn sẽ có thể thấy thư mục đã chỉ định trước đó “TMBackup”. Chọn thư mục và sau đó nhấp vào [Use Backup Disk].

Use Backup Disk

BƯỚC 3

Nhập tên người dùng và mật khẩu cho NAS của bạn và sau đó nhấp vào [Connect]..

Nhập tên người dùng và mật khẩu

BƯỚC 4

Đây là giao diện của màn hình sau khi cấu hình xong. Bạn sẽ có thể xem thông tin liên quan đến: folder name, available space, oldest backup, latest backup, và next backup.

iao diện của màn hình sau khi cấu hình xong.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Time Machine, vui lòng xem Mac 101: Time Machine (http://support.apple.com/kb/HT1427).

III. Kết luận

Trên đây là bài sử dụng NAS Asustor với Apple Mac OS X. Nếu có gì thắc mắc liên hệ đội ngũ kỹ thuật của Thế Giới NAS nhé.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0896 699 377

Web: http://thegioinas.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeLbGb7u9CTGv1t4dE6IbhA/featured

Please follow and like us:
Follow by Email
YouTube
LINKEDIN
Share