Hướng dẫn sử dụng NAS Asustor làm VPN Server

NỘI DUNG BÀI VIẾT

I. Định cấu hình VPN Server của bạn

Trong ví dụ sau, chúng tôi sẽ cấu hình VPN Server của NAS Asustor.
Trước khi bạn bắt đầu, hãy đăng nhập vào ADM từ trình duyệt Web của bạn, sau đó tìm kiếm và cài đặt [VPN Server] từ [App Central] .

1.1 Kích hoạt và cấu hình kết nối PPTP

BƯỚC 1

Enabling PPTP service: Bạn có thể sử dụng nút chuyển đổi được tìm thấy trong [PPTP] để bật dịch vụ PPTP.

Định cấu hình VPN Server

BƯỚC 2

Adding a new user: Chọn [Privilege] → [User] → [Add] . Trong hình bên dưới, chúng tôi đã chọn thêm tài khoản “vpn” làm ví dụ. Sau khi bạn đã chọn người dùng muốn thêm, hãy nhấp vào [Save] .

Định cấu hình VPN Server

Chọn hộp kiểm [PPTP] và sau đó nhấp vào [Apply] . Bây giờ, tài khoản người dùng “vpn” sẽ có thể sử dụng các kết nối PPTP.

Định cấu hình VPN Server

BƯỚC 3

Configuring: Chọn [Settings] → [PPTP] . Tại đây, bạn sẽ có thể định cấu hình cài đặt cho [Dynamic IP address] [Max. client number] [Authentication] [Max. MTU] [Max. MRU] và [DNS Server] . Đảm bảo nhấp vào [Apply] sau khi bạn đã thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cài đặt.

Định cấu hình VPN Server
1.2 Kích hoạt và cấu hình kết nối OpenVPN

BƯỚC 1

Enabling OpenVPN Service: Bạn có thể sử dụng nút chuyển đổi được tìm thấy trong [OpenVPN] để bật dịch vụ OpenVPN.

Kích hoạt và cấu hình kết nối OpenVPN
BƯỚC 2

Adding a new user: Chọn [Privilege] → [User] → [Add] . Trong hình bên dưới, chúng tôi đã chọn thêm tài khoản “vpn” làm ví dụ. Sau khi bạn đã chọn người dùng muốn thêm, hãy nhấp vào [Save] .

Kích hoạt và cấu hình kết nối OpenVPN

Chọn hộp kiểm [OpenVPN] và sau đó nhấp vào [Apply] . Bây giờ, tài khoản người dùng “vpn” sẽ có thể sử dụng các kết nối PPTP.

Kích hoạt và cấu hình kết nối OpenVPN
BƯỚC 3

Configuring advanced settings: Chọn [Settings] → [OpenVPN] . Tại đây, bạn sẽ có thể định cấu hình cài đặt cho [Dynamic IP address] [Transmission Protocol] [Port] [Max. client number] [Checksum (Digest)] [Encryption (Cipher)] [DNS Server] [Redirect gateway] và [ VPN link compression]  . Đảm bảo nhấp vào [Apply] sau khi bạn đã thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cài đặt.

Kích hoạt và cấu hình kết nối OpenVPNLưu ý: Nhấp vào nút [Download configuration file] để tải xuống tệp cấu hình cho máy khách OpenVPN. Bạn phải nhập tệp này vào ứng dụng khách VPN của mình để tạo thành công kết nối OpenVPN.

1.3 Bật và cấu hình kết nối L2TP

BƯỚC 1
Bật dịch vụ L2TP: Bật dịch vụ XL2TP bằng cách sử dụng nút bật tắt được cung cấp.

Định cấu hình VPN Server

BƯỚC 2

Add new user : Chọn [Privilege]> [User]> [Add]. Trong ví dụ này, chúng tôi thêm người dùng “vpn” bằng cách chọn hộp kiểm của nó và sau đó nhấp vào [Save] .

Định cấu hình VPN Server

Đối với người dùng đã thêm, hãy chọn hộp kiểm [XL2TP] và sau đó nhấp vào [Apply] . Điều này sẽ cho phép người dùng sử dụng kết nối XL2TP.
Định cấu hình VPN Server
BƯỚC 3

Modifying: Nhấp vào [Settings] > [XL2TP]. Tại đây, bạn sẽ có thể định cấu hình các cài đặt như địa chỉ IP động, số máy khách tối đa, MTU tối đa, máy chủ DNS và khóa. Đảm bảo nhấp vào [Apply] sau khi bạn hoàn tất việc sửa đổi cài đặt.

Định cấu hình VPN Server

II. Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac

2.1 Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua PPTP

2.1.1 Kết nối bằng Windows 7

BƯỚC 1

Chọn [Control Panel] → [All Control Panel Items] → [Network and Sharing Center] → [Set up a new connection or network] .

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac
BƯỚC 2

Chọn [Connect to a workplace] → [Next] .

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac
BƯỚC 3

Chọn [No, create a new connection] → [Next] .

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac

BƯỚC 4

Chọn [Use my Internet connection (VPN)] .

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac
BƯỚC 5

Nhập địa chỉ IP của NAS Asustor của bạn vào trường [Internet address] và sau đó nhấp vào [Next] .

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac
BƯỚC 6

Nhập tên người dùng và mật khẩu vào các trường thích hợp, sau đó nhấp vào [Connect] . Bây giờ bạn sẽ có thể truy cập NAS Asustor của mình thông qua Windows.

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac

Lưu ý: Nếu bạn không thể kết nối với VPN Server của mình, hãy đảm bảo rằng cài đặt VPN của bạn giống với cài đặt VPN Server của bạn.

Ví dụ: trong hình bên dưới, chúng tôi kiểm tra xem [Type of VPN] là Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) , phương pháp [Data encryption] là PAP hoặc MS-CHAP v2 và chúng đã được phép theo [ Allow these protocols] nút radio.

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac

2.1.2 Kết nối bằng Windows 10

BƯỚC 1

Nhấp vào biểu tượng [Network] ở phía dưới cùng bên phải của khay hệ thống và chọn [Network Settings] .

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac
BƯỚC 2

Chọn [VPN] từ bảng điều khiển bên trái và nhấp vào [Add a VPN connection] .

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac
BƯỚC 3

Chọn Windows (Built-in) trong trường [VPN Provider] . Nhập tên cho kết nối VPN này và nhập địa chỉ IP của ASUSTOR NAS của bạn vào trường [Server name or address] . Chọn PPTP làm [VPN Type] , nhập tên người dùng / mật khẩu vào các trường thích hợp và nhấp vào [Save] .

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac

BƯỚC 4

Bây giờ bạn có thể thấy rằng kết nối VPN mới được tạo đã xuất hiện. Để chỉ định giao thức xác thực, vui lòng nhấp vào [Change adapter options] .

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac

Nhấp chuột phải vào kết nối VPN và chọn [Properties] .

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac
BƯỚC 5

Chọn tab [Security] , chọn tùy chọn [Allow these protocols] , sau đó chọn cùng một giao thức (PAP hoặc MS-CHAP v2) làm VPN Server trên NAS Asustor của bạn. Nhấp vào [OK] để lưu cài đặt.

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và MacBƯỚC 6

Để thiết lập kết nối VPN, hãy truy cập trang [NETWORK & INTERNET] [VPN] của Windows , chọn một cấu hình VPN hiện có và nhấp vào [Connect] .

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac

2.1.3 Kết nối bằng máy Mac

BƯỚC 1

Từ menu Apple, chọn [System Preferences…] .

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac

BƯỚC 2

Chọn [Network] .

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac
BƯỚC 3

Nhấp vào nút [rồi chọn [VPN] cho Interface, [PPTP] cho Loại VPN, điền Service Name là “ VPN (PPTP) ” và sau đó nhấp vào [Create] .

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac
BƯỚC 4

Nhập [Server Address] và [Account Name], chọn “None” cho [Encryption] và sau đó nhấp vào [Connect] . Hãy đảm bảo rằng cài đặt VPN Client và cài đặt VPN server của bạn giống hệt nhau.

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac
BƯỚC 5

Nhập tên và mật khẩu cho VPN server của bạn, sau đó nhấp vào [OK] .

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac
BƯỚC 6

Bây giờ bạn sẽ được kết nối thành công và có thể truy cập NAS Asustor bằng máy Mac. Bạn có thể ngắt kết nối bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào nút [Disconnect].

Kết nối với Máy chủ VPN của bạn bằng Windows và Mac
2.2 Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN

2.2.1 Kết nối bằng Windows 7

BƯỚC 1

Tải xuống và cài đặt chương trình OpenVPN từ trang web OpenVPN.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN
BƯỚC 2

Giải nén tệp cấu hình OpenVPN mà bạn đã tải xuống từ VPN server của NAS Asustor (xem phần 3.2). Mở tệp [asustor.ovpn] , thay đổi địa chỉ IP cho VPN server và sau đó lưu các thay đổi. Trong hình bên dưới, chúng tôi đã thay đổi địa chỉ IP của VPN server thành 172.16.2.102.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN
BƯỚC 3

Sao chép các files [asustor.ovpn] và [ca.crt] vào thư mục (C: Program Files / OpenVPN /  config) .

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN
BƯỚC 4
Mở [OpenVPN GUI] .

Bây giờ bạn sẽ có thể thấy biểu tượng [OpenVPN GUI] trong khay hệ thống của mình. Bấm đúp vào nó.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN
BƯỚC 5

Nhập tên người dùng và mật khẩu cho NAS Asustor VPN server của bạn và sau đó nhấp vào [OK] .

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN
BƯỚC 6

Sau khi kết nối thành công, bạn sẽ có thể thấy rằng biểu tượng OpenVPN GUI trên khay hệ thống của bạn đã chuyển sang màu xanh lục. Bây giờ bạn có thể truy cập NAS Asustor của mình bằng Windows.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN2.2.2 Kết nối bằng máy Mac 

BƯỚC 1 Tải xuống tunnelblick.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN

BƯỚC 2

Cài đặt [Tunnelblick] .

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN

Sau khi cài đặt, nhấp vào [Launch] .

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPNBƯỚC 3

Nhấp vào [I have configuration files] .

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN

Nếu bạn đã tải xuống tệp cấu hình từ VPN server của NAS Asustor, hãy nhấp vào [OpenVPN Configuration (s)] .

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN
Bây giờ bạn sẽ có thể thấy thư mục [Empty Tunnelblick VPN Configuration] mới được tạo trên màn hình của bạn. Sao chép tệp cấu hình từ VPN server của NAS Asustor của bạn vào thư mục này.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN
Mở files [asustor.o vpn] và sau đó thay đổi địa chỉ IP cho NAS Asustor VPN server của bạn.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN
Sau khi lưu các thay đổi vào tệp, hãy đổi tên của thư mục thành “ ASUSTORVPN.tblk ”.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN
Các cấu hình VPN của Tunnelblick hiện đã được cài đặt thành công.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN
BƯỚC 4

Từ thanh menu của Mac, nhấp vào biểu tượng [Tunnelblick] rồi chọn [Connect ASUSTORVPN] .

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN
BƯỚC 5

Sau khi kết nối thành công, bạn sẽ có thể xem trạng thái và thời gian kết nối trên thanh menu như trong hình bên dưới.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN
2.3 Định cấu hình cổng và định tuyến cho máy khách VPN

Khi sử dụng VPN Client, hệ thống sẽ tự động chuyển tiếp Default gateway VPN server của bạn. Trong những trường hợp này, bạn sẽ không thể kết nối Internet. Do đó, chúng ta phải thay đổi cổng và định tuyến VPN để kết nối với Internet.

2.3.1 Cấu hình sử dụng Windows 7

BƯỚC 1

Nhấp chuột phải vào kết nối VPN của bạn và sau đó chọn [Properties] . Chọn [Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4)] rồi nhấp vào [Properties].

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPNBƯỚC 2

Nhấp vào [Advanced…] .

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN
BƯỚC 3

Bỏ chọn hộp kiểm [Use default gateway on remote network] .

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN
2.3.2 Cấu hình sử dụng Windows 10

BƯỚC 1

Nhấp vào biểu tượng Windows ở phía dưới cùng bên trái của thanh tác vụ, chọn [All apps] từ danh sách và cuộn xuống để tìm[Windows Powershell] . Nhấp vào nó để thực hiện chương trình.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPNBƯỚC 2
Phát hành lệnh ” Get-VpnConnection “ để liệt kê thông tin về các kết nối VPN hiện có của bạn.

Theo mặc định, giá trị của tham số SplitTunneling là False, có nghĩa là tất cả lưu lượng mạng của VPN Cliens này sẽ được chuyển tiếp đến cổng của VPN server.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN
BƯỚC 3
Phát hành lệnh “ Set-VpnConnection -Name “ ASUSTOR VPN ” -SplitTunneling $ True” để thay đổi giá trị của tham số SplitTunneling thành True.

Lưu ý: Chuỗi “NAS Asustor” trong ví dụ trên phải được thay thế thành tên kết nối VPN của riêng bạn.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPNBƯỚC 4

Phát hành lại lệnh ” Get-VpnConnection “ để xác minh rằng thay đổi đã được thực hiện thành công.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN

2.3.3 Cấu hình sử dụng Mac

BƯỚC 1

Mở [Terminal] rồi nhập lệnh “ ifconfig-a ” . Bây giờ bạn sẽ có thể thấy địa chỉ IP của VPN Server của mình. Lưu ý rằng hệ điều hành Mac chỉ cung cấp cổng này để kết nối với VPN Server và không thể kết nối với Internet. Do đó, chúng tôi sẽ phải nhập thủ công địa chỉ IP cho NAS Asustor.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPNBƯỚC 2
Vui lòng thay thế 10.0.1.6 hoặc 10.0.1.5 bằng địa chỉ IP của NAS Asustor. Thực hiện các lệnh dưới đây sẽ cho phép bạn kết nối Internet.

sudo route add –net 172.16.1.216/16 10.0.1.6

HOẶC LÀ

sudo route add –net 172.16.1.216/16 10.0.1.5

2.4 Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

2.4.1 Kết nối bằng Windows 7

Nếu bạn đang sử dụng bộ định tuyến ASUS, vui lòng mở thủ công cổng 500 bên dưới chuyển tiếp cổng. Từ giao diện cấu hình bộ định tuyến, chọn thẻ [WAN] à [Virtual Server / Port Forwarding] à [Port Forwarding List]. Thêm một mục mới vào Port Forwarding List cách nhập thông tin sau:

Service Name: Tên bạn chọn
Port Range: 500

Local IP: Địa chỉ IP NAS của bạn
Local Port: 500
Protocol: UDP
Nhấp vào nút [Create] sau bạn đã nhập tất cả các thông tin. Cổng 500 bây giờ sẽ được mở.
Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN
BƯỚC 1

Trong Windows, đi tới [Control Panel] > [All Control Panel Items] > [Network and Sharing Center]và sau đó nhấp vào [Set up a new connection or network].
Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN
BƯỚC 2

Chọn [Connect to a workplace] rồi nhấp vào [Next] .

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN

BƯỚC 3

Chọn [No, Create a new connection] rồi nhấp vào [Next].

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN

BƯỚC 4

Chọn [Use my Internet connection (VPN)]

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN

BƯỚC 5

Trong trường [Internet address:], nhập địa chỉ IP hoặc địa chỉ miền NAS Asustor của bạn.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN

BƯỚC 6

Nhập [User name] và [Passwork] của bạn rồi nhấp vào [Connect] . Bây giờ bạn sẽ có thể truy cập tài nguyên mạng cục bộ trên NAS Asustor của mình thông qua Windows.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN

Lưu ý: Nếu bạn không thể kết nối với VPN server, hãy đảm bảo rằng cài đặt [VPN Settings] và [VPN Server] giống hệt nhau.

Sử dụng hình bên dưới làm ví dụ, chúng tôi kiểm tra xem [Type of VPN] là L2TP / IPSec, phương pháp mã hóa dữ liệu là PAP hoặc MS-CHAP v2 và nút radio [Allow these protocols] đã được chọn chưa.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN

BƯỚC 7

Nhấp vào [Start] và chạy “regedit” .

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN

BƯỚC 8

Điều hướng đến HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ PolicyAgent rồi nhấp chuột phải và chọn [New] > [DWORD (32 bit) Value] .

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN

BƯỚC 9

Đối với Value name, hãy nhập “AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule” và Value data thành “2” rồi nhấp vào [OK] . Khởi động lại máy tính của bạn.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN

BƯỚC 10

Sau khi khởi động lại máy tính của bạn, đi tới [Control Panel] > [Network and Internet]> [Connections] để xem kết nối mới của bạn đã thành công.

Kết nối với máy chủ VPN của bạn qua OpenVPN

2.4.2 Kết nối bằng Windows 10

Nếu bạn đang sử dụng bộ định tuyến ASUS, vui lòng mở cổng 500 theo cách chuyển tiếp cổng theo cách thủ công. Từ giao diện cấu hình bộ định tuyến, chọn tab [WAN]> [Virtual Server/ Port Forwarding]> [Port Forwarding List]. Thêm một mục mới vào Port
Forwarding list bằng cách nhập thông tin sau:

Service Name: Tên bạn chọn
Port Range: 500
Local IP: Địa chỉ IP NAS của bạn
Local Port: 500
Protocol: UDP

Nhấp vào nút [Create] sau bạn đã nhập tất cả các thông tin. Cổng 500 bây giờ sẽ được mở.

BƯỚC 1

Nhấp vào biểu tượng [Network] trên khay hệ thống, sau đó nhấp vào [Open Network and 

Sharing Center] .

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

BƯỚC 2

Nhấp vào[Set up a new connection or network] .

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

BƯỚC 3

Chọn [Connect to a workplace] rồi nhấp vào [Next] .

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

BƯỚC 4

Nhấp vào [Use my Internet connection (VPN)] .

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

BƯỚC 5

Nhập Internet address, Destination rồi chọn hộp kiểm [Allow other people to use this connection] . Nhấp vào [Create] khi bạn đã hoàn tất.

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

BƯỚC 6

Nhấp vào [Change adpter settings] . Nhấp chuột phải vào kết nối VPN mà bạn vừa tạo và chọn [Properties] . Nhấp vào tab [Security] và thay đổi [Type of VPN]sang L2TP / IPsec. Nhấp vào [Advanced settings] , đảm bảo nút radio [Use preshared key for authentication] được chọn và sau đó nhập khóa của bạn (Bạn có thể tìm thấy khóa của bạn từ giao diện ADM bằng cách chọn [VPN Server] > [Settings]> [L2TP] ). Nhấp vào [OK] khi bạn đã hoàn tất.

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

BƯỚC 7

Nhấp vào [Start] và chạy “regedit” .

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

BƯỚC 8

Điều hướng đến HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ PolicyAgent rồi nhấp chuột phải và chọn [New] >  [DWORD (32 bit) Value] .

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

BƯỚC 9

Đối với Volue name, hãy nhập“AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule” và đặt Value data thành “2” rồi nhấp vào [OK] . Khởi động lại máy tính của bạn.

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

2.4.3 Kết nối bằng máy Mac

Nếu bạn đang sử dụng bộ định tuyến ASUS, vui lòng mở thủ công cổng 500 bên dưới chuyển tiếp cổng. Từ giao diện cấu hình bộ định tuyến, chọn tab [WAN] > [Virtual Server / Port Forwarding] > [Port Forwarding List] . Thêm một mục mới vào Port Forwarding list bằng cách nhập thông tin sau:

Service Name: Tên bạn chọn
Port Range: 500
Local IP: Địa chỉ IP NAS của bạn
Local Port: 500
Protocol: UDP

Nhấp vào nút [Add] sau bạn đã nhập tất cả các thông tin. Cổng 500 bây giờ sẽ được mở.

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

BƯỚC 1

Nhấp vào biểu tượng [Apple] và sau đó chọn[System Preferences…] .

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

BƯỚC 2

Nhấp vào [Network] .

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

BƯỚC 3

Nhấp vào nút [+] , chọn [VPN] cho “Interface:”, [L2TP Over IpSec] cho “Type VPN”, nhập Service Name và sau đó nhấp vào [Create] .

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

BƯỚC 4

Nhập [Server Address] và [Account Name] của bạn. Nhấp vào [Authentication Settings…] và nhập mật khẩu tài khoản người dùng và bí mật được chia sẻ (Bí mật được chia sẻ là khóa có thể được tìm thấy từ giao diện ADM bằng cách chọn  [VPN Server] > [Settings] > [XL2TP] ).

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

Nhấp vào [OK] và sau đó nhấp vào [Connect] .

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

 

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

BƯỚC 5

Nhập tên và mật khẩu tài khoản VPN Server, sau đó nhấp vào [OK] .

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

BƯỚC 6

Sau khi kết nối thành công, bạn sẽ có thể truy cập các tài nguyên trên mạng cục bộ NAS Asustor của mình. Nếu bạn muốn ngắt kết nối VPN, bạn có thể nhấp vào nút [Disconnect] .

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

2.4.4 Kết nối bằng thiết bị Android

BƯỚC 1

Chọn [Settings]> [More] > [VPN] .

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

 

Picture90

BƯỚC 2

Nhấp vào [Add VPN profile] , nhập tên bạn chọn, chọn [L2TP / IPSEC PSK] cho “Type” và nhập địa chỉ IP hoặc URL NAS của bạn vào trường [Server Address] . Chọn một phương pháp mã hóa và sau đó chọn [Save] để hoàn thành cấu hình.

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

BƯỚC 3

Chọn cấu hình VPN đã tạo. Sau khi nhập tên người dùng và mật khẩu, hãy chọn [Connect] để tạo kết nối VPN.

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

Sau khi tạo kết nối, chọn lại cấu hình sẽ cho phép bạn xem thông tin liên quan cho kết nối.

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

2.4.5 Kết nối bằng thiết bị iOS

Các cấu hình trong ví dụ sau được thực hiện bằng iPhone 6.

BƯỚC 1

Trong iOS, chọn [Settings] > [General] > [VPN] .

BƯỚC 2

Chọn [Add a VPN configuration…] và sau đó nhập thông tin sau:

Type : L2TP
Description : Mô tả lựa chọn của bạn
Server : Địa chỉ IP hoặc URL của NAS của bạn
Account : Tên tài khoản của bạn
Mật khẩu : Mật khẩu cho tài khoản
Passwork : Họ có thể được tìm thấy trong giao diện ADM bằng cách chọn [VPN Server ] > [Settings ] >[XL2TP]

Sau khi nhập xong thông tin, hãy chọn [Done] .

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

BƯỚC 3

Sau khi hoàn tất cấu hình VPN, bạn có thể chọn trạng thái chuyển đổi để kích hoạt kết nối VPN.

Kết nối với VPN Server của bạn qua L2TP / IPsec

Kết luận

Trên đây là bài Hướng dẫn sử dụng NAS Asustor làm VPN Server. Nếu có gì thắc mắc liên hệ đội ngũ kỹ thuật của Thế Giới NAS nhé.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0896 699 377

Web: https://thegioinas.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeLbGb7u9CTGv1t4dE6IbhA/featured

 

 

 

 

Quý khách hàng muốn mua NAS chính hãng, giá hợp lý hãy liên hệ ngay đến thegioinas để nhận tư vấn và báo giá chi tiết nhé!

Thegioinas Có đội ngũ IT trình độ chuyên môn cao về NAS cũng như các sản phẩm về lưu trữ dữ liệu tập trung Đã có kinh nghiệm hơn 15 năm triển khai nhiều dự án từ doanh nghiệp nhỏ cho đến lớn, hay cả đơn vị chính phủ. Liên hệ ngay với đội ngũ thegioinas để được hỗ trợ tư vấn về các sản phẩm.

Xem thêm các sản phẩm của Synology TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ THẾ GIỚI NAS : 

Hotline: 089.6699.377

Email: [email protected]

Fanpage: Thế Giới NAS

Website: https://thegioinas.com/

Trụ sở: 115 Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM