Main Menux

Hướng dẫn xóa thông tin đăng nhập NAS ASUSTOR trên Windows

Hướng dẫn xóa thông tin đăng nhập NAS ASUSTOR trên Windows

Hướng dẫn xóa thông tin đăng nhập NAS ASUSTOR trên Windows

1. Cấu hình Windows

Chúng tôi sẽ sử dụng máy tính chạy Windows 7 làm ví dụ.

1.1 Mở Credential Manager trong Windows

BƯỚC 1: Nhấp vào [Start] → [Control Panel].

Credential Manager trong Windows

BƯỚC 2: Chọn [User Accounts and Family Safety].

User Accounts and Family Safety

BƯỚC 3: Chọn [User Accounts].

User Accounts

BƯỚC 4: Chọn [Manage your credentials].

Manage your credentials

1.2 Xóa thông tin đăng nhập

BƯỚC 1: Chọn Windows Credentials mà bạn muốn xóa. (Trong ví dụ dưới đây, 172.16.4.101 là thông tin xác thực cho NAS của chúng tôi).

Xóa thông tin đăng nhập

BƯỚC 2: Nhấp vào [Remove from vault] để xóa thông tin đăng nhập.

Nhấp vào [Remove from vault] để xóa thông tin đăng nhập.

Kết luận

Trên đây là cách xóa thông tin đăng nhập NAS Asustor trên Windows. Theo dõi chúng tôi để được tiếp cận thêm nhiều thông tin mới nhé.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline: 0896 699 377

Web: http://thegioinas.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeLbGb7u9CTGv1t4dE6IbhA/featured

Please follow and like us:
Follow by Email
YouTube
LINKEDIN
Share