Ổ cứng SSD Synology SAT5200-960G

SSD Synology SAT5200-960G

  • Dung lượng: 960 GB
  • Kích thước: 2.5″, 7mm
  • Tốc độ đọc (128 KB, QD32): 530 MB/s
  • Tốc độ ghi (128 KB, QD32): 500 MB/s
  • Đọc ngẫu nhiên (4 KB, QD32): 98,000 IOPS
  • Ghi ngẫu nhiên (4 KB, QD32): 67,000 IOPS
  • Khả năng đọc ghi mỗi ngày (DWPD): 1.3
  • Thời gian trung bình giữa 2 lần mắc lỗi (MTBF): 1.5 triệu giờ
  • Bảo hành: 5 năm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ổ cứng SSD Synology SAT5200-960G”

Your email address will not be published. Required fields are marked *