Ổ cứng SSD Synology SNV3500-800G

SSD Synology SNV3500-800G

  • Dung lượng: 800GB
  • Kích thước: M.2 22110
  • Tốc độ đọc (128 KB, QD32): 3,100 MB/s
  • Tốc độ ghi (128 KB, QD32): 1,000 MB/s
  • Đọc ngẫu nhiên (4 KB, QD32): 375,000 IOPS
  • Ghi ngẫu nhiên (4 KB, QD32): 70,000 IOPS
  • Khả năng đọc ghi mỗi ngày (DWPD): 0.68
  • Thời gian trung bình giữa 2 lần mắc lỗi (MTBF): 1.8 triệu giờ
  • Bảo hành: 5 năm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ổ cứng SSD Synology SNV3500-800G”

Your email address will not be published. Required fields are marked *