Card mở rộng Synology E10G18-T2

  • Thẻ bổ trợ 10GBASE-T hai cổng, tốc độ cao cho máy chủ Synology