Card mở rộng Synology E10G17-F2

  • Thẻ bổ trợ 10GbE SFP + cổng kép, tốc độ cao cho máy chủ Synology