Card mở rộng Synology E10G18-T1

  • Thẻ bổ trợ 10GBASE-T / NBASE-T một cổng, tốc độ cao dành cho máy chủ Synology