Ổ cứng SSD Synology SAT5200-480G

SSD Synology SAT5200-480G

  • Dung lượng: 480 GB
  • Kích thước: 2.5″, 7mm
  • Tốc độ đọc (128 KB, QD32): 530 MB/s
  • Tốc độ ghi (128 KB, QD32): 500 MB/s
  • Đọc ngẫu nhiên (4 KB, QD32): 95,000 IOPS
  • Ghi ngẫu nhiên (4 KB, QD32): 55,000 IOPS
  • Khả năng đọc ghi mỗi ngày (DWPD): 1.3
  • Thời gian trung bình giữa 2 lần mắc lỗi (MTBF): 1.5 triệu giờ
  • Bảo hành: 5 năm