Thiết bị mở rộng NAS Synology – RX1217sas

Thông tin sản phẩm

  • Dung lượng tối đa: 216TB
  • Cổng SAS: 2
  • Tương thích với: FS6400, FS3600, FS3400, FS3017, FS2017, SA3600, SA3400, RS18017xs+
  • Bảo hành: 5 năm