Thiết bị mở rộng NAS Synology RX6022sas

Thông tin sản phẩm

  • Cổng mở rộng: SAS IN x 1, SAS OUT x 1 (Mini-SAS HD)
  • Mở rộng 3.5” SAS HDD HAS5300
  • Tương thích với: HD6500
  • Bảo hành: 5